Kodeksai

Be kategorijos

18-asis verslo apskaitos standartas „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 2009 11 11, Nr. VAS-9, Žin., 2009 11 19, Nr. 137-6053  

„Teisės aktų žinios”, 2016 m. rugsėjo 5 – 11 d., Nr. 37

„Teisės aktų žinios”, 2016 m. lapkričio 7-13 d., Nr. 46

„Teisės aktų žinios”, 2017 m. liepos 3-9 d. Nr. 27

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo 2018 07 04, Nr. V-769, TAR, 2018 07 09, Identifikacinis kodas 2018-11607 (atnaujinta 2019 01 31)

„Teisės aktų žinios”, 2018 m. lapkričio 26 – gruodžio 2 d., Nr. 47

„Teisės aktų žinios”, 2021 m. gegužės 24 – 30 d., Nr. 22

Patvirtinta Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymu

32-asis verslo apskaitos standartas „Tikrosios vertės nustatymas” 2014 12 18, Nr. VAS-36, TAR, 2014 12 23, Nr. 2014-20573

 2015 m. rugsėjo 7-13 d., Nr. 37 Mokesčiai Pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kodų sąrašas VMI prie LR FM viršininko ir Muitinės departamento prie LR FM generalinio direktoriaus 2015 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. VA-68/1B-689 pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės […]

„Teisės aktų žinios”, 2016 m. rugsėjo 5 – 11 d., Nr. 37