Patvirtinta Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymu

32-asis verslo apskaitos standartas „Tikrosios vertės nustatymas" 2014 12 18, Nr. VAS-36, TAR, 2014 12 23, Nr. 2014-20573