Teisės aktų žinios

2018 m. gruodžio  3 – 9 d., Nr. 48

Apskaita

Pakeistos Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2018 12 06.

LR aplinkos ministro 2011 05 03 įsakymas Nr. D1-367 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 12 05, Identifikacinis kodas 2018-19784 .


Darbas

Pakeistas Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A1‑133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimas įsigalioja 2018 12 06.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 03 27 įsakymas Nr. A1‑133 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 12 05, Identifikacinis kodas 2018-19799 .


1. Pakeistas Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-253 „Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jis išdėstytas nauja redakcija.

2. Pakeistas sezoninių darbų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-253 „Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“.

Pakeitimai įsigalioja 2018 12 06.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 05 15 įsakymas Nr. A1-253 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 12 05, Identifikacinis kodas 2018-19800 .


Valstybinė darbo inspekcija primena, kaip elgtis, į ką atkreipti dėmesį, kad ledui padengus kelius, nepadaugėtų darbuotojų traumų vykstant į darbą arba iš darbo, taip pat ir darbo vietose

Valstybinės dabo inspekcijos informacija, 2018 12 07 .


Gyventojų pajamų mokestis

VMI paaiškina, kaip bus taikomos naujos GPM lengvatos

Nuo 2019 m. sausio 1 d. gyventojai galės susigrąžinti dalį gyventojų pajamų mokesčio už savo ar sutuoktinio naudai atliktas paslaugas / darbus (pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto, lengvųjų automobilių remonto, nepilnamečių vaikų iki 18 metų priežiūros).

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2018 12 06 .

 

Gyventojai, kurie nenori patys įtraukti aukščiau išvardintų išlaidų į metines pajamų deklaracijas, o pageidauja, kad preliminarias deklaracijas jiems parengtų VMI, įtraukdama tokias išlaidas, apie savo patirtas išlaidas informaciją nuo 2019 m. galės mokesčių administratoriui teikti pranešimu (PRC912 forma).

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2018 12 04 .

 

VMI viršininkas patvirtino:

1. Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 formą, papildomo lapo PRC912P formą;

2. Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 formos, papildomo lapo PRC912P formos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisykles.

Gyventojo pranešimo apie išlaidas PRC912 formos, papildomo lapo PRC912P formos užpildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklės nustato nuolatinio Lietuvos gyventojo, pageidaujančio pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata iš pajamų atimti per mokestinį laikotarpį patirtas, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytas išlaidas, pranešimo apie išlaidas užpildymo ir pateikimo mokesčių administratoriui tvarką.

Įsakymas įsigalioja 2019 01 01.

Dokumentą skaitykite čia .

TAR, 2018 12 03, Identifikacinis kodas 2018-19545 .


VMI primena, kad gyventojai, kuriems nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas, savo verte viršijantis 220000 EUR, šio mokesčio deklaraciją už 2018 metus VMI turi pateikti ir mokestį sumokėti iki šių metų gruodžio 17 dienos

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2018 12 03 .


Atsižvelgiant į tai, kad už 2019 metų sausio mėnesį apskaičiuotas darbo užmokestis padidinamas 1,289 karto ir jam apmokestinti yra taikomi nauji VSD įmokų tarifai, pakeistos MĖNESINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM313 FORMOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2018 12 03 .


Viešieji pirkimai

Nuo 2019 01 01 pakeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46, 92 ir 95 straipsniai:

46 straipsnis. Tiekėjo pašalinimo pagrindai;

92 straipsnis. Pirkimų valdyme dalyvaujančios institucijos;

95 straipsnis. Viešųjų pirkimų tarnybos kompetencija.

Iki pakeitimų įsigaliojimo pradėtos viešųjų pirkimų procedūros tęsiamos, sudarytų preliminariųjų sutarčių pagrindu atnaujintas tiekėjų varžymasis vyksta, pagal sukurtą dinaminę pirkimo sistemą pirkimai atliekami pagal iki šių pakeitimų įsigaliojimo galiojusias Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

LR Viešųjų pirkimų įstaymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 06 30, Identifikacinis kodas 2018-10973 .


Viešųjų pirkimų tarnyba parengė informacinį leidinį „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose”

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2018 12 03 .


Kita

Lietuvos respublikos Vyriausybė patvirtino Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašą

Šiame sąraše išvardinta keturiasdešimt profesijų pavadinimų.

Dokumentą skaitykite čia .


LR švietimo ir mokslo ministras patvirtino Reikalavimus švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai

Reikalavimai švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai nustato reikalavimus švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitų struktūrai ir turiniui.

Įsigalioja 2018 12 07.

Dokumentą skaitykite čia .


Nuo 2019 01 01 pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (ANTROJI KNYGA. ASMENYS) 2.66 ir 2.72 straipsniai:

2.66 straipsnis. Juridinių asmenų registro duomenys;

2.72 straipsnis. Juridinių asmenų registro duomenų paskelbimo būdai ir tvarka.

LR civilinis kodeksas (ANTROJI KNYGA. ASMENYS) su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2017 12 18, Identifikacinis kodas 2017-20333 .

TAR, 2018 06 01, Identifikacinis kodas 2018-09076 .


Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pataria, ką svarbu žinoti, jei dovanas pirksite užsienyje

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija, 2018 12 04 .


Žemės ūkio ministerija primena, kad paraiškas paramai skirtai verslui kaime pradėti (ne žemės ūkio veiklai) kai išmoka verslo planui įgyvendinti yra ne didesnė kaip 16000 Eur galima teikti iki gruodžio 21 d.

Žemės ūkio ministerijos informacija, 2018 12 05 .