Teisės aktų žinios

2021 m. rugsėjo 13 – 19 d., Nr. 37

Sveikatos apsaugos ministro,
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
sprendimai

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimas Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“

Dokumento galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021 09 15) išdėstyta čia .

TAR, 2021 09 14, Identifikacinis kodas 2021-19398 .


Sveikatos apsaugos ministro
įsakymas

Pakeistas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“, ir jis išdėstytas nauja redakcija

Įsigalioja 2021 09 20.

TAR, 2021 09 17, Identifikacinis kodas 2021-19586 .


Darbas

Valstybinė darbo inspekcija atsako: prieš kiek laiko reikia įspėti kitą darbo sutarties šalį norint nutraukti darbo sutartį pagal DK 36 straipsnį (Susitarimas dėl išbandymo)

Įspėti kitą darbo santykių šalį apie darbo sutarties nutraukimą DK 36 straipsnyje numatytu pagrindu galima vėliausiai likus 3 darbo dienoms iki išbandymo termino pabaigos.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2021 09 17 .


Valstybinė darbo inspekcija atsako: ar gali būti pratęstas darbo sutarties šalių sulygtas išbandymo terminas

Pratęsti išbandymo laikotarpį darbo sutarties šalių susitarimu draudžiama (DK 36 straipsnio 2 dalis). Vienintelis atvejis, kada šalių sulygtas išbandymo terminas galėtų pailgėti, tai darbuotojo nebuvimo darbe laikotarpiai dėl laikinojo nedarbingumo, atostogų ar kitų svarbių priežasčių.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2021 09 17 .


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 2 punkto komentaras

17 straipsnis. Neapmokestinamosios pajamos

1. Neapmokestinamosios pajamos yra šios:

2) pašalpos, mokamos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų mokamos nepensinės išmokos, išskyrus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas;

…”

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia .

Valstybinės mokesčių inspekcijos 2021 09 06 informacinis pranešimas (18.18-31-1Mr) RM-37409 .


Pakeistos Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės

Pakeistomis Taisyklių nuostatomis turi būti vadovaujamasi, nuolatiniams Lietuvos gyventojams deklaruojant 2021 m. mokestinio laikotarpio pajamas.

Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės išdėstytos čia .

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2021 09 06 .


Mokesčių administravimas

Pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“, ir jis papildytas 1955 punktu:

„1955. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymo pažeidimus; 6817“

 

Pakeitimai įsigalioja 2021 09 15.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2003 02 26  įsakymas Nr. V-57/1B-160 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2021 09 13, Identifikacinis kodas 2021-19219 .


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba 2021 m. rugsėjo 23 d. kviečia tiekėjus dalyvauti nemokamose nuotolinėse konsultacijose

Konsultacija truks 30 min., galės dalyvauti tik užsiregistravę tiekėjai. Konsultacijos metu tiekėjai galės gauti atsakymus į būtent Jiems rūpimus klausimus, kylančius dalyvaujant ar siekiant dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Klausimus reikia atsiųsti iki 2021 m. rugsėjo 20 d.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2021 09 15 .


Kiti

Pakeistas Vairuotojų mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Dokumento galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021 09 17) išdėstyta čia .

TAR, 2021 09 16, Identifikacinis kodas 2021-19495 .

 


Lietuvos banko valdyba nustatė maksimalų komisinio atlyginimo už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą dydį 2022 metais – 1,45 Eur per mėnesį

TAR, 2021 09 17, Identifikacinis kodas 2021-19628 .


Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atsako į klausimus apie medų

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2021 09 17 .