Teisės aktų žinios

2018 m. kovo 12 – 18 d., Nr. 11

Darbuotojų sauga ir sveikata

 

Pakeistas Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“, priedas „DSS ir darbo teisės būklė. Bendrinis klausimynas“:

  1. Pakeisti šio priedo skyriaus „Bendroji informacija“ 8 punktas ir 8.1-8.5 papunkčiai.
  2. Priedo skyriuje „Vidinės kontrolės organizavimas ir socialinio dialogo plėtra“ pakeisti 1.1, 1.2, 1.3 ir 1.5 papunkčiai.
  3. Priedo skyriuje „Klausimynas“ pakeistas 1.9.3 papunktis.

Įsigalioja 2018 03 14.

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 09 11 įsakymas Nr. V-356 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 03 13, Identifikacinis kodas 2018-03853 .


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnio 2 ir 4 dalių komentaras

(27 straipsnis. Pajamų mokesčio nuo mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų apskaičiavimas, deklaravimas, sumokėjimas, permokos grąžinimas ir metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimas)

Pakeista 2018 03 09 raštu Nr. (18.18-31-1E) RM-8028 .

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia .


VMI informuoja, kad jau suformuotos preliminariosios gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos, kurias reikia pateikti iki gegužės 2 d., ir praneša apie deklaravimo naujoves

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2018 03 16 .


Sveikata

Patvirtintas 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynas (įsigalioja 2018 04 01)

Tuo pačiu neteks galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-1440 „Dėl 2018 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

TAR, 2018 03 16, Identifikacinis kodas 2018-04112 .


Švietimas

Švietimo ir mokslo ministrė nustatė, kad mažiausias stojamasis konkursinis balas:

  1. stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems į studijų stipendijas 2018 metais universitetuose yra 3,6, kolegijose – 2;
  2. netaikomas stojantiesiems, kurie yra atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligų, nurodytų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-11/18 „Dėl Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąrašo patvirtinimo“.

TAR, 2018 03 16, Identifikacinis kodas 2018-04085 .


Viešieji pirkimai

2018 m. kovo 22 d. Viešųjų pirkimų tarnyba kviečia susipažinti pradedančiuosius Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) naudotojus su CVP IS galimybėmis

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2018 03 13 .


Kita

Kovo 28 d. vyks nemokami nuotoliniai mokymai privačių miškų savininkams apie ES paramą

Aplinkos ministerijos informacija, 2018 03 15 .


Ekspertai įspėja vartotojus, kad būtų budrūs bei atidūs pirkdami medicinos priemones (įvairūs masažuokliai, čiužiniai, lazeriniai aparatai, skirti individualiam naudojimui ir t.t.)

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos primena, kad mūsų šalies teisės aktai draudžia platinti medicinos priemones ne prekybos patalpose, jų taip pat negalima platinti medicinos priemonių pardavėjų organizuojamuose pristatymuose, renginiuose, kurie vyksta įvairiose kavinėse, mokyklų patalpose ir panašiose erdvėse.

Sveikatos apsaugos ministerijos informacija, 2018 03 15 .