Teisės aktų žinios

2019 m. sausio 7 – 13 d., Nr. 2

Apskaita viešosiose įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Įsigalioja 2018 12 22.

Nauja redakcija taikoma rengiant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas (metinius pranešimus) ir metines ataskaitas.

Finansų ministro 2004 11 22 įsakymo Nr. 1K-372 nauja redakcija išdėstyta čia .

TAR, 2018 12 21, Identifikacinis kodas 2018-21107 .


Darbas

Nuo 2019 01 12 neteko galios Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. V-504 „Dėl Pareigybių, į kurias paskirtiems pataisos pareigūnams mokamos priemokos už darbą pavojingomis darbo sąlygomis, sąrašo patvirtinimo“

Netekusį galios dokumentą galima skaityti čia .

TAR, 2019 01 11, Identifikacinis kodas 2019-00433 .


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų sveikatos būklės tikrinimo tvarkos aprašas (10 priedas), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, ir jis išdėstytas nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2019 01 01.

Sveikatos apsaugos ministro 2000 05 31 įsakymas Nr. 301 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 01 07, Identifikacinis kodas 2019-00194 .


Pakeisti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 645 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2019 01 11 (Nuostatų 12.7 ir 17.1 papunkčių pakeitimai įsigalioja 2019 05 01).

LRV 2002 05 09 nutarimas Nr. 645 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 01 10, Identifikacinis kodas 2019-00372 .


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeistos Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. VA-9 „Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų ir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2019 01 09.

VMI viršininko 2018 02 06 įsakymas Nr. VA-9 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 01 08, Identifikacinis kodas 2019-00214 .


VMI primena, kad nuo 2019 m. nuolatinių gyventojų gautų pajamų turi būti pervedamos pajamų mokesčio sumos, atitinkančios:

iki 1,2 procentų pajamų mokesčio — asmenims (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus), pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą;

iki 0,6 procento — politinėms partijoms;

iki 0,6 procento — profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams.

Nuo 2018 m. nuolatinių Lietuvos gyventojų gautų pajamų 2019 m. pervestinos pajamų mokesčio sumos, atitinkančios mokesčio dalys, išlieka tos pačios (atitinkamai 2 proc., 1 proc., 1 proc.).

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija,2019 01 08 .


Mokesčių administravimas

Pakeistos Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) naudojimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. VA-119 „Dėl Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“, ir jos išdėstytos nauja redakcija

Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) naudojimo taisyklių nauja redakcija įsigalioja 2019 01 11.

VMI viršininko 2016 09 28 įsakymas Nr. VA-119 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2019 01 10, Identifikacinis kodas 2019-00335 .


VMI informuoja, kad iki š. m. liepos 1 d. visiems mokesčių mokėtojams (ir gyventojams, ir įmonėms, jei jie nėra bankrutuojantys / bankrutavę ar restruktūrizuojami) yra suteikiama vienintelė galimybė deklaruoti praeityje pamirštas pajamas ir mokesčius sumokėti be jokių delspinigių ir baudų

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija,2019 01 10 .


Priešgaisrinė sauga

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius patvirtino:

1. Priemonių ir įrangos, skirtos gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbams atlikti, sąrašą;

2. Asmeninės apsaugos priemonių ir įrangos, skirtos cheminiams ir radiologiniams įvykiams likviduoti, sąrašą;

3. Priemonių ir įrangos rezervo, skirto gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbams atlikti, sąrašą;

4. Kvėpavimo organų apsaugos aparatų ir jų papildomos įrangos rezervo sąrašą;

5. Gelbėjimo darbų koordinavimo štabo priemonių ir įrangos sąrašą;

6. Priemonių ir įrangos, skirtos aukštuminiams ir giluminiams gelbėjimo darbams atlikti, sąrašą;

7. Nardymo priemonių ir įrangos sąrašą.

Tai pat nustatyta, kad šis įsakymas negalioja Mažeikių objektinei priešgaisrinei gelbėjimo valdybai.

Dokumentą skaitykite čia .

TAR, 2019 01 09, Identifikacinis kodas 2019-00289 .


SoDra

„Sodra“ primena savarankiškai dirbančių asmenų privalomojo sveikatos ir socialinio draudimo įmokų tarifus nuo 2019 01 01

Šį pavasarį deklaruojant pajamas už veiklą 2018 m. bus taikomi dar 2018 m. galioję tarifai, o naujieji tarifai bus taikomi deklaruojant pajamas kitąmet ir mokant įmokas už veiklą 2019 m.

„SoDros“ informacija, 2019 01 08 .


Gyventojai asmeninėse „SoDros“ gyventojų paskyrose gali sužinoti, apie pasikeitusias pensijų kaupimo sąlygas ir siūlomus pensijų kaupimo būdus

„SoDros“ informacija, 2019 01 08 .


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba atsako į klausimus, kada nurodyti pirkimo vertes: su PVM ir kada be PVM

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2019 01 07 .


Viešųjų pirkimų tarnyba primena, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. atsirado naujas privalomas (išskyrus jei vykdomas mažos vertės pirkimas) tiekėjų pašalinimo pagrindas

Tiekėjas pašalinamas iš pirkimų, jei jis neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40¹ straipsnio 1 dalyje, ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2019 01 07 .