Teisės aktų žinios

2018 m. spalio 8 – 14 d., Nr. 40

Darbas

LR kultūros ministrė patvirtino Regioninių kultūros tarybų narių teikiamų paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašą, kuris reglamentuoja Regioninių kultūros tarybų narių teikiamų paslaugų apmokėjimą

Įsigalioja 2018 10 12.

Dokumentą skaitykite čia .


LR kultūros ministrė patvirtino Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo narių ir ekspertų teikiamų paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašą, kuris reglamentuoja Tarybos narių susirinkimo narių, išskyrus Tarybos pirmininką ir ekspertų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymo 10 straipsnį, teikiamų paslaugų apmokėjimą

Įsigalioja 2018 10 12.

Dokumentą skaitykite čia .


Valstybinė darbo inspekcija apie etatinį mokytojų darbo apmokėjimą

Valstybinė darbo inspekcija pažymi, kad etatinio darbo apmokėjimo įvedimas nekeičia mokytojo darbo laiko normos, todėl tai nėra pagrindas mažinti mokytojo darbo laiką, o tuo pačiu keisti ir darbo užmokestį.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija .


Labdara ir parama

VMI prie FM viršininkė patvirtino Duomenų apie paramos gavėjams ir politinėms partijoms pervestą gyventojų pajamų mokesčio dalį paskelbimo aprašą

Duomenų apie paramos gavėjams ir politinėms partijoms pervestą gyventojų pajamų mokesčio dalį paskelbimo aprašas nustato duomenų apie paramos gavėjus – vienetus, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turinčius teisę gauti paramą, bei politines partijas – ir jiems pervestas piniginių lėšų sumas, atitinkančias gyventojų paskirtą pajamų mokesčio dalį, paskelbimo Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje (www.vmi.lt) taisykles.

Įsigalioja 2018 10 12.

Dokumentą skaitykite čia .

TAR, 2018 10 11, Identifikacinis kodas 2018-16099 .


Mokesčių administravimas

VMI rekomenduoja mokesčių deklaracijas užpildyti tiesiogiai EDS portale, nebenaudoti anksčiau atsisiųstos ir kompiuteriuose turimos ABBYY eFormFiller programinės priemonės dėl jos diegimo ir veikimo galimų klaidų bei deklaracijų užpildymo mokesčių mokėtojų kompiuteriuose ribojimų

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2018 10 08 .


Pakeistos Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“

Pakeisti taisyklių 28 ir 50 punktai, neteko galios 27 punktas ir 30.1 papunktis.

Pakeitimai įsigalioja 2019 01 01.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 07 09 įsakymas Nr. VA-135 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 10 04, Identifikacinis kodas 2018-15818 .


SoDra

Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2019 01 01.

VSDFV direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 10 01, Identifikacinis kodas 2018-15473 .


Kita

Nuo 2018 11 01 pakeisti šie LR administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsniai:

130 straipsnis. Apsaugininkų ar apsaugos tarnybų padarytas asmens ir turto apsaugos teisės aktų pažeidimas;

131 straipsnis. Apsaugos darbuotojo ar apsaugos darbuotojo stažuotojo padaryti asmens ir turto apsaugos teisės aktų pažeidimai;

506 straipsnis. Statutinių valstybės tarnautojų, karo policijos ar žvalgybos pareigūnų teisėtų nurodymų ar reikalavimų nevykdymas.

LR administracinių teisės pažeidimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2017 07 11, Identifikacinis kodas 2017-11935 .


Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė nuostatai, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų kompensuojamos valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų teikimo žurnalistams išlaidos

Dokumentą skaitykite čia .


7 dalykai, kuriuos turi žinoti jaunos šeimos, pretenduojančios į subsidiją namui statyti regione

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2018 10 11 .


Iki š. m. lapkričio 30 d. galima teikti paraiškas ne žemės ūkio verslui kurti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“

Parama skiriama fiziniams asmenims, nevykdžiusiems ekonominės veiklos nuo 2017 m. gegužės 2 d. iki 2018 m. gegužės 2 d., taip pat naujai įsteigtiems (registruotiems ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo) privatiems juridiniams asmenims.

Žemės ūkio ministerijos informacija, 2018 10 09 .


Kaip kovoti su maistinėmis kandimis?

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2018 10 11 .