Teisės aktų žinios

2018 m. vasario 12 – 18 d., Nr. 7

Apskaita

Finansų ministerija informuoja, kad rengiantis 2017 metų finansinių ataskaitų pateikimui Finansų ministerija VSAKIS atliko pakeitimus, kurie gali turėti įtakos 2017 m. tarpinio laikotarpio paketų duomenims

Finansų ministerijos informacija, 2018 02 14 .


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ ir papildytas 1.12 papunkčiu:

„1.12. Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašą ir laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašą“.

Nutarimu nustatyta, kad įmonės, kurios vykdo laikinojo įdarbinimo veiklą iki 2018 07 01 ir apie tai yra informavusios Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, iki 2018 m. liepos 15 d. turi pateikti Valstybinei darbo inspekcijai šiuo nutarimu patvirtinto Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašo ir laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašo 7 punkte nurodytą pranešimą.

Įsigalioja 2018 07 01.

LRV 2017 06 21 nutarimas Nr. 496 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 02 15, Identifikacinis kodas 2018-02358 .


Mokesčių administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija kviečia registruotis į 2018 m. kovo mėnesį vyksiančius seminarus mokesčių klausimais

Seminarų temos: Sąnaudos priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams; PMĮ ir NTMĮ naujovės įsigaliojusios nuo 2018 01 01; Automobilių apmokestinimas PVM; Metinės gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos GPM308 pildymo tvarka; PVM prievolės įsigijus prekių iš ES ir prekių tiekimo į ES šalis apmokestinimas PVM; PVM deklaracijos (FR0600) bei Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaitos (FR0564) pildymas, dažniausiai daromos klaidos; PVM atskaita;

PVM sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų išrašymas, PVM sąskaitų faktūrų duomenų teikimas VMI (i.SAF).

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2018 02 15 .


Gyventojų pajamų mokestis

VMI primena, kokia tvarka apmokestinamos gyventojų gautos finansinių priemonių (FP) par­davimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių (IFP) realizavimo pajamos

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2018 02 12 .


Atnaujintas leidinys „Gyventojų pajamų mokesčio lengvata mokantiems gyvybės draudimo įmo­kas“

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2018 02 13 .


Atnaujintas leidinys „Gyventojų pajamų mokesčio lengvata mokantiems savanoriško pensijų kaupimo įmokas”

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2018 02 12 .


SoDra

„Sodra“ primena, ką apie ligos socialinio draudimo išmokas reikia žinoti susirgus ar slaugant vaikus

„Sodros“ informacija, 2018 02 12 .


Sveikata

Sveikatos apsaugos ministras patvirtino:

  1. Gydytojo specialisto ir slaugytojo konsultacijų pacientams, kuriems namuose atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija, teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą;
  2. Dienos stacionaro paslaugų pacientams, kuriems namuose atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija, teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą.

Dokumentą skaitykite čia .

TAR, 2018 02 12, Identifikacinis kodas 2018-02131 .


Kita

Registrų centras primena, kad vartotojai, kuriems reikalingas e. parašas, jį įsigyti gali iš įvairių platintojų. Vienas jų – Registrų centras (RC)

Vieno iš platintojų (UAB “Skaitmeninio sertifikavimo centras”) pasitraukimas iš rinkos gali sukelti nepatogumų įvairiems subjektams, ypač sveikatos priežiūros įstaigoms, o taip pat ir viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantiems bei kitiems subjektams.

RC išduoda kvalifikuotus sertifikatus stacionariose laikmenose (USB bei lustinėse kortelėse) ir mobiliųjų operatorių platinamose SIM kortelėse.

Registrų centro informacija, 2018 02 12 .


Kovo 13 d. visi šalies gyventojai kviečiami dalyvauti pirmą kartą organizuojamame Nacio­naliniame ekonomikos egzamine

Švietimo ir mokslo ministerijos informacija, 2018 02 13 .