Teisės aktų žinios

2020 m. spalio 19 – 25 d., Nr. 44

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo
sprendimai

Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimas Nr. V-1462 „Dėl kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizavimo būtinų sąlygų”

Galiojančią suvestinę dokumento redakciją (nuo 2020 10 22) skaitykite čia

.

Galiojančioje suvestinėje redakcijoje neteko galios (nuo 2020 10 26) 3.1.3 papunktis.

TAR, 2020 10 23, Identifikacinis kodas 2020-21992 .


Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimas Nr. V-1468 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“

Pakeitimai įsigalioja 2020 10 26.

Galiojančią suvestinę dokumento redakciją (nuo 2020 10 01) skaitykite čia .

1. Galiojanti suvestinė redakcija papildyta 1.16 papunkčiu (nuo 2020 10 26):

„1.16. užtikrinti visų lankytojų registraciją, įsitikinant jų asmens tapatybe, išskyrus, kai:

1.16.1. maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais;

1.16.2. viešojo maitinimo paslaugos teikiamos įmonių, įstaigų ar organizacijų, kuriose vykdomas pamaininis darbas, darbuotojams šių įmonių, įstaigų ar organizacijų teritorijose ir (ar) patalpose.“.

 

2. Galiojanti suvestinė redakcija papildyta 2 punktu (nuo 2020 10 26):

„2. Nustatyti, kad viešojo maitinimo įstaigų administracijos, vykdydamos lankytojų registravimą, asmens duomenis tvarko šiomis sąlygomis ir tvarka:

2.1. viešojo maitinimo įstaigų administracijos tvarko šiuos lankytojo (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenis:

2.1.1. vardas, pavardė;

2.1.2. telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas).

2.2. viešojo maitinimo įstaigų administracijos 2.1 papunktyje nurodytus duomenis:

2.2.1. renka tiesiogiai iš duomenų subjekto;

2.2.2. tvarko COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais;

2.2.3. saugo 21 dieną nuo apsilankymo dienos, po to iš karto sunaikina;

2.2.4. neatlygintinai teikia NVSC COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais;

2.2.5. pateikia NVSC ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, gavus prašymą.

2.3. viešojo maitinimo įstaigų administracijoms draudžiama asmens duomenis tvarkyti kitais tikslais, nei nurodyti šio sprendimo 2.2.2 papunktyje.“.

TAR, 2020 10 23, Identifikacinis kodas 2020-21993 .


Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimas Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų“

Pakeitimai įsigalioja 2020 10 26.

Galiojančią suvestinę dokumento redakciją (nuo 2020 10 10) skaitykite čia .

Galiojančioje suvestinėje redakcijoje neteko galios 3.1.3 papunktis (nuo 2020 10 26).

TAR, 2020 10 23, Identifikacinis kodas 2020-21991 .


Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimas Nr. V-1473 „Dėl prekybos, paslaugų teikimo, veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų“

Galiojančią suvestinę dokumento redakciją (nuo 2020 08 20) skaitykite čia .

1. Galiojanti suvestinė redakcija papildyta 11 punktu (nuo 2020 10 26):

„11. Įpareigoti laisvalaikio ir pramogų paslaugas ir veiklą teikiančius ir vykdančius asmenis, paslaugų teikimo ir veiklos vykdymo vietų administracijas ar kitus jų veiklą organizuojančius subjektus (toliau – laisvalaikio ir pramogų paslaugų teikėjai) užtikrinti visų lankytojų registraciją, įsitikinant jų asmens tapatybe.“

 

2. Galiojanti suvestinė redakcija papildyta 12 punktu (nuo 2020 10 26):

„12. Nustatyti, kad laisvalaikio ir pramogų paslaugų teikėjai, vykdydami lankytojų registravimą, asmens duomenis tvarko šiomis sąlygomis ir tvarka:

12.1. laisvalaikio ir pramogų paslaugų teikėjai tvarko šiuos lankytojo (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenis:

12.1.1. vardas, pavardė;

12.1.2. telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas).

12.2. laisvalaikio ir pramogų paslaugų teikėjai 12.1 papunktyje nurodytus duomenis:

12.2.1. renka tiesiogiai iš duomenų subjekto;

12.2.2. tvarko COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais;

12.2.3. saugo 21 dieną nuo apsilankymo dienos, po to iš karto sunaikina;

12.2.4. neatlygintinai teikia NVSC COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais;

12.2.5. pateikia NVSC ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, gavus prašymą.

12.3. laisvalaikio ir pramogų paslaugų teikėjams draudžiama asmens duomenis tvarkyti kitais tikslais, nei nurodyti šio sprendimo 12.2.2 papunktyje.“

TAR, 2020 10 23, Identifikacinis kodas 2020-21994 .


Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimas Nr. V-1485 „Dėl lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų veiklos būtinų sąlygų“

Galiojančią dokumento redakciją (nuo 2020 06 17) skaitykite čia .

1. Pakeistas dokumento pavadinimas (nuo 2020 10 26):

DĖL LOŠIMO NAMŲ (KAZINO) IR LOŠIMO AUTOMATŲ, BINGO SALONŲ, LAŽYBŲ IR TOTALIZATORIŲ PUNKTŲ VEIKLOS BŪTINŲ SĄLYGŲ”

 

2. Pakeista galiojančios redakcijos 1 punkto pirmoji pastraipa (nuo 2020 10 26):

 „1. Įpareigoti lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų (toliau – lošimo vietos) administracijas užtikrinti, kad:“.

 

3. Galiojanti redakcija papildyta 1.13 papunkčiu (nuo 2020 10 26):

„1.13. užtikrinti, kad visi lankytojai būtų registruojami, įsitikinant jų asmens tapatybe.“.

 

4. Galiojanti redakcija papildyta 11 punktu (nuo 2020 10 26):

„11. Nustatyti, kad lošimo vietų administracijos, vykdydamos lankytojų registravimą, asmens duomenis tvarko šiomis sąlygomis ir tvarka:

11.1. lošimo vietų administracijos tvarko šiuos lankytojo (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenis:

11.1.1. vardas, pavardė;

11.1.2. telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas).

11.2. lošimo vietų administracijos 11.1 papunktyje nurodytus duomenis:

11.2.1. renka tiesiogiai iš duomenų subjekto;

11.2.2. tvarko COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais;

11.2.3. saugo 21 dieną nuo apsilankymo dienos, po to iš karto sunaikina;

11.2.4. neatlygintinai teikia NVSC COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais;

11.2.5. pateikia NVSC ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, gavus prašymą.

11.3. lošimo vietų administracijoms draudžiama asmens duomenis tvarkyti kitais tikslais, nei nurodyti šio sprendimo 11.2.2 papunktyje.“

 

TAR, 2020 10 23, Identifikacinis kodas 2020-21995 .


Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimas Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja dokumento redakcija įsigalioja 2020 10 26.

LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 07 17 sprendimo Nr. V-1680 nauja redakcija išdėstyta čia .


Pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja dokumento redakcija įsigalioja 2020 10 26.

LR sveikatos apsaugos ministro 2020 06 15 įsakymo Nr. V-1463 nauja redakcija išdėstyta čia .


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Ministerijų, atitinkamo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų prie ministerijos, kitų ministerijoms atskaitingų biudžetinių įstaigų, kurių buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijos atliekamos centralizuotai, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ ir pripažinti netekusiais galios 167 bei 176 punktai

Pakeitimai įsigalioja 2020 10 21.

LRV 2018 02 07 nutarimas Nr. 126 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 10 20, Identifikacinis kodas 2020-21737 .


Darbas

Pakeistas Karių sveikatos sutrikimo dėl priežasčių, susijusių su kario tarnyba, nustatymo ir laikinojo nedarbingumo pažymų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2017 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-319 „Dėl Karių sveikatos sutrikimo dėl priežasčių, susijusių su kario tarnyba, nustatymo ir laikinojo nedarbingumo pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 50 punktas:

50. Įgyvendinant Karių sveikatos sutrikimo dėl priežasčių, susijusių su kario tarnyba, nustatymo ir laikinojo nedarbingumo pažymų išdavimo tvarkos aprašą, gauti asmens duomenys yra tvarkomi karių po tarnybos sveikatos sutrikimo dėl priežasčių, susijusių su kario tarnyba, nustatymo ir laikinojo nedarbingumo pažymų išdavimo tikslais, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro patvirtintomis taisyklėmis, reglamentuojančiomis asmens duomenų tvarkymą krašto apsaugos sistemoje, kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Šiame punkte nurodyti dokumentai saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka ir terminais. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.kam.lt.

50. Įgyvendinant Karių sveikatos sutrikimo dėl priežasčių, susijusių su kario tarnyba, nustatymo ir laikinojo nedarbingumo pažymų išdavimo tvarkos aprašą, šio aprašo 1 punkte nurodytų karių, išskyrus dimisijos karius, asmens duomenys yra tvarkomi nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu ir Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu.

Dimisijos karių ir atstovų asmens duomenys tvarkomi karių sveikatos sutrikimo dėl priežasčių, susijusių su kario tarnyba, nustatymo, sužeidimo dėl su kario tarnyba susijusių priežasčių nustatymo, sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo ar LNP išdavimo tikslais, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą KAS pateikiama Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1253 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo krašto apsaugos sistemoje taisyklių patvirtinimo“, ir Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.kam.lt.“

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 10 20.

LR krašto apsaugos ministro 2017 04 07 įsakymas Nr. V-319 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 10 19, Identifikacinis kodas 2020-21648 .


Pakeistas Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A1‑133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Taip pat pakeistas 7 priedas (Prašymo išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui pagal darbo sutartį forma) ir jis išdėstytas nauja redakcija.

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 10 22.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 03 27 įsakymas Nr. A1‑133 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 10 21, Identifikacinis kodas 2020-21787 .


Pakeistas Dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-298 „Dėl dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jis papildytas 5.3 papunkčiu:

„5. Profesijos, kurių darbuotojų trūksta, nustatomos remiantis šiais kriterijais:

5.1. registruota profesijos darbo jėgos paklausa pramonės, statybos ir žemės ūkio sektoriuose per metus viršija darbo pasiūlą ne mažiau kaip 2 kartus, paslaugų sektoriuje – ne mažiau kaip 5 kartus;

5.2. profesija įsidarbinimo galimybių barometre priskirta didelių įsidarbinimo galimybių profesijų grupei;

5.3. registruotos laisvos darbo vietos pagal profesiją sudaro ne mažiau 5 proc. nuo dirbančiųjų pagal tą profesiją skaičiaus remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis.”

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 10 22.

Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 06 12 įsakymas Nr. V-298 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 10 21, Identifikacinis kodas 2020-21783 .


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeisti Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2020 10 21.

LRV 2004 03 22 nutarimas Nr. 309 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 10 20, Identifikacinis kodas 2020-2173 .


Pakeistas Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 487 „Dėl Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“, 6 punktas:

„6. Darbdaviui atstovaujantis asmuo arba padalinio vadovas, įtaręs, kad darbuotojas susirgo ūmia profesine liga, nedelsdamas privalo suteikti darbuotojui pirmąją pagalbą, pasirūpinti, kad prireikus būtų iškviesta greitoji medicinos pagalba, ir telefonu, faksu ar elektroniniu paštu apie įtariamą ūmią profesinę ligą pranešti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) teritoriniam skyriui, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras) ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui (toliau – Fondo valdybos teritorinis skyrius) kuriame darbuotojas apdraustas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu pagal darbuotojo deklaruotą gyvenamąją vietą, išskyrus krašto apsaugos sistemos pareigūnų, karių, žvalgybos pareigūnų, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurių apskaita vykdoma Fondo valdybos Vilniaus skyriuje.

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 10 21.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 04 28 nutarimas Nr. 487 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 10 20, Identifikacinis kodas 2020-21733 .


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeistas Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 2 priedo (Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonų dydis) 4 punktas

Pakeitimai įsigalioja 2020 11 01.

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 07 15, Identifikacinis kodas 2020-15776 .


Mokesčių administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad Žemės mokestį reikia sumokėti iki š. m. lapkričio 16 d.

VMI taip pat informuoja, kad privačios žemės savininkams apskaičiavo už 2020 metus mokėtiną žemės mokestį ir išsamias deklaracijas įkėlė į VMI Elektroninio deklaravimo sistemą.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2020 10 22 .


Valstybinė mokesčių inspekcija parengė informacinį pranešimą dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos 2021 m. minimaliosios mėnesinės algos (MMA) — 642 Eur (2020 m. MMA — 607 Eur) ir minimaliojo valandinio atlygio (MVA) — 3,93 Eur (2020 m. MVA – 3,72 Eur).

Pakeisti MMA ir MVA dydžiai aktualūs apskaičiuojant komandiruočių į užsienį dienpinigius, taip pat, pasikeitus MMA, 2021 m. keisis ir NPD apskaičiavimo tvarka.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2020 10 23 .


Pelno mokestis

Pakeistos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 1K-123 „Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklių“

Pakeitimai įsigalioja 2020 10 23.

LR finansų ministro 2004 04 09 įsakymas Nr. 1K-123 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 10 22, Identifikacinis kodas 2020-21932 .


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-57 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio įgyvendinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. VA-57) ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nustatyta, kad nauja redakcija išdėstyto Įsakymo Nr. VA-57 nuostatos taikomos, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sąskaita faktūra įforminant PVM neapmokestinamų finansinių paslaugų teikimą, įvykusį nuo 2021 m. sausio 1 dienos.

VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2004 04 21 įsakymas Nr. VA-57 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 10 20, Identifikacinis kodas 2020-21721 .


SoDra

Pakeisti Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjo registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“

Pakeitimai įsigalioja 2020 10 21.

LRV 2007 04 25 nutarimas Nr. 435 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 10 20, Identifikacinis kodas 2020-21739 .


Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimas Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ ir šiuo nutarimu patvirtinti Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatai

Pakeitimai įsigalioja 2020 10 21.

LRV 2001 01 25 nutarimas Nr. 86 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 10 20, Identifikacinis kodas 2020-21740 .


Pakeisti Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir Dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“ 23 ir 25 punktai

Pakeitimai įsigalioja 2020 10 21.

LRV 2004 12 24 d. nutarimas Nr. 1656 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 10 20, Identifikacinis kodas 2020-21741 .


Valstybės tarnyba

Pakeistas Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ ir pripažinti netekusiais galios III grupės 46 bei 48 punktai:

(46. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius;

48. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba).

 

Pakeitimai įsigalioja 2020 10 21.

LRV 2008 04 24 nutarimas Nr. 358 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 10 20, Identifikacinis kodas 2020-21736 .


Pakeistas Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. 27V-112 „Dėl Įstaigos vadovo kvalifikacijos vertinimo, taikant 360 laipsnių kompetencijų vertinimą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2020 10 23.

Valstybės tarnybos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 09 28 įsakymas Nr. 27V-112 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2020 10 22, Identifikacinis kodas 2020-21925 .


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba atnaujino ir parengė naujas, dažniausiai daromų klaidų pildant skelbimus apie pirkimą, klaidų ištaisymo skelbimų ir pildant skelbimus apie sutarties sudarymą, skaidres

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2020 10 19 .


Viešųjų pirkimų tarnyba pataria tiekėjams kaip sėkmingai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose 2020 metais

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2020 10 23 .