Teisės aktų žinios

2018 m. rugsėjo 10 – 16 d., Nr. 37

Asmens duomenų apsauga

Kultūros ministrė patvirtino Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje taisykles, kurių tikslas – nustatyti duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tvarką siekiant įgyvendinti atskaitomybės principą

Įsigalioja 2018 09 14.

Dokumentą skaitykite čia .

TAR, 2018 09 13, Identifikacinis kodas 2018-14475 .


Nacionalinės teismų administracijos direktorius patvirtino Asmens duomenų tvarkymo Nacionalinėje teismų administracijoje taisykles, kurių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Nacionalinėje teismų administracijoje, nustatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir duomenų apsaugos technines bei organizacines priemones

Įsigalioja 2018 09 14.

Dokumentą skaitykite čia .

TAR, 2018 09 13, Identifikacinis kodas 2018-14471 .


Darbas

Pakeistas Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2018 09 11.

LRV 2017 06 21 nutarimas Nr. 496 su visais pakeitimais išdėstytas čia

.

TAR, 2018 09 10, Identifikacinis kodas 2018-14298 .


Darbo inspekcija primena darbdaviams apie darbuotojams saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymą, kai darbuotojas dirba nuotoliniu būdu

Visos reikšmingos aplinkybės dėl galimų rizikų, darbuotojo veikimo būdai kylant rizikoms, apsaugos priemonių naudojimo tvarka ir kitos faktinės aplinkybės, turi būti dokumentuotos ir patvirtintos darbo teisinių santykių šalių nusistatyta tvarka.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija .


Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo pareiga įmonėms, į kurias komandiruojami trečiosiose valstybėse įsteigtų įmonių darbuotojai, per 7 kalendorines dienas pateikti informaciją apie šiuos darbuotojus Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos teritoriniams skyriams (įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties” 36 straipsnio 4 dalis)

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2018 09 10 .


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašas (7 priedas – VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO REIKALAVIMŲ IR TVARKOS APRAŠAS), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“

Pakeitimai įsigalioja 2018 09 14.

LR sveikatos apsaugos ministro 2000 05 31 įsakymas Nr. 301 su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 09 13, Identifikacinis kodas 2018-14464 .


Mokesčių administravimas

VMI spalio mėn. kviečia registruotis į auditorinius seminarus, kuriuose bus pristatyti GPM, PM ir PVM įstatymų numatomi pakeitimai nuo 2019 m.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2018 09 14 .


SoDra

Nuo 2018 10 01 pakeisti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 6, 27 ir 37 straipsniai:

6 straipsnis. Asmenys, draudžiami socialiniu draudimu dėl jų socialinio statuso ypatybių;

27 straipsnis. Socialinio draudimo valdymo sistema, dalyviai ir Fondo valdymo struktūra;

37 straipsnis. Užimtumo tarnybos funkcijos socialinio draudimo sistemoje.

Pakeitimais nuspręsta pakeisti Lietuvos darbo biržos pavadinimą ir nustatyta, kad užimtumo rėmimo politiką įgyvendina Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2017 12 29, Identifikacinis kodas 2017-21639 .


Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius patvirtino Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašą

Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas nustato Institucijoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį principus, sąlygas ir tvarką.

Įsigalioja 2018 09 14.

Dokumentą skaitykite čia .


Švietimas

Švietimo ir mokslo ministrė patvirtino Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą

Taip pat ministrė rekomendavo savivaldybėms dalyvauti įgyvendinant Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą.

Įsigalioja 2018 09 14.

Dokumentą skaitykite čia .


Kita

Nuo 2018 10 01 pakeisti šie LR civilinio proceso kodekso straipsniai:

570 straipsnis. Pareiškimo padavimas;

629 straipsnis. Vykdomosios bylos nutraukimas;

631 straipsnis. Vykdomųjų dokumentų grąžinimas;

663 straipsnis. Apribojimai, taikomi išieškant iš fizinio asmens turto;

688 straipsnis. Išieškojimo nukreipimas į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esančius pas kitus asmenis;

739 straipsnis. Pinigų sumos, iš kurių išieškoti negalima;

746 straipsnis. Išieškojimo iš hipoteka ar įkeitimu įkeisto turto tvarkos ypatumai;

749 straipsnis. Išieškojimo iš skolininko turtinių teisių tvarka.

LR civilinio proceso kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia .

TAR, 2018 07 11, Identifikacinis kodas 2018-11774 .