Kodeksai

Ministrų įsakymai

Finansų ministro įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimo

2020 02 07, Nr. 1K-30, TAR, 2020 02 13, Identifikacinis kodas 2020-03198 (atnaujinta 2023 10 20)