Kodeksai

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas

1999 10 28, Nr. VIII-1370, Valstybės žinios, 1999 11 17, Nr. 97-2775 (atnaujinta 2023 06 30)

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas

2019 06 13, Nr. XIII-2221, TAR, 2019 06 27, Identifikacinis kodas 2019-10324 (atnaujinta 2022 12 01)