Kodeksai

Žyma: Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas

2012 05 10, Nr. XI-2000, Valstybės žinios, 2012 05 19, Nr. 57-2823, įsigalioja 2013 03 01 (atnaujinta 2023 01 01)

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas

1999 10 28, Nr. VIII-1370, Valstybės žinios, 1999 11 17, Nr. 97-2775 (atnaujinta 2023 06 30)

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas

2019 06 13, Nr. XIII-2221, TAR, 2019 06 27, Identifikacinis kodas 2019-10324 (atnaujinta 2022 12 01)