Kodeksai

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas

Valstybės žinios, 2012 05 19, Nr. 57-2823, įsigalioja 2013 03 01 (atnaujinta 2023 01 01)