Kodeksai

Kiti dokumentai

Įmonių bankroto valdymo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Konfidencialumo sutarties formos patvirtinimo

2013 09 27, Nr. V-80, Valstybės žinios, 2013 10 01, Nr. 103-5090, įsigalioja 2013 10 01

Lietuvos Banko valdybos nutarimas

Dėl Laikinojo ir nemokumo administratoriaus atrankos gairių patvirtinimo ir atrankos grupės sudarymo

2013 10 08, Nr. 03-168, Valstybės žinios, 2013 10 17, Nr. 109-5424 (atnaujinta 2022 07 16)