Kodeksai

Žyma: Lietuvos Banko valdybos nutarimas

Lietuvos Banko valdybos nutarimas

Dėl Laikinojo ir nemokumo administratoriaus atrankos gairių patvirtinimo ir atrankos grupės sudarymo

2013 10 08, Nr. 03-168, Valstybės žinios, 2013 10 17, Nr. 109-5424 (atnaujinta 2022 07 16)