Įmonių bankroto valdymo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Fizinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams ir Juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams patvirtinimo

2013 09 17, Nr. V-77, Valstybės žinios, 2013 09 21, Nr. 100-4975, įsigalioja 2013 10 01