„Teisės aktų žinios", 2016 m. rugsėjo 5 - 11 d., Nr. 37

Darbas

Pakeisti kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų atlyginimų koeficientai

Pakeistas Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. V-4 „Dėl kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstyti šio įsakymo 1 ir 2 priedai nauja redakcija

(1 priedas. SPORTININKŲ UGDYMO CENTRŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ IR PADALINIŲ VADOVŲ TARNYBINIAI ATLYGINIMAI,

2 priedas. TRENERIŲ MĖNESINIAI TARIFINIAI ATLYGIAI IR JŲ PRIEDAI)

Pakeitimai įsigalioja 2016 09 08.

[member]Visas Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus 2006 01 05 įsakymas Nr. V-4 su pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2016 09 07, Nr. 2016-23313[/member].


Darbuotojų sauga ir sveikata

PakeistiNelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatai

PakeistiNelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatai, patvirtintiLietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“.

Pakeitimai įsigalioja 2016 09 08.

[member]Visas LRV 2004 m. kovo 22 d. nutarimas Nr. 309 su pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2016 09 07, Nr. 2016-23328[/member].


Pakeisti Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai

Pakeistas Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“, 3 punktas.

Pakeitimai įsigalioja 2016 09 08.

[member]Visas LRV 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimas Nr. 1118 su pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2016 09 07, Nr. 2016-23330[/member].


Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 1-219 „Dėl tipinių civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ išdėstytas nauja redakcija ir juo patvirtintos:

1. Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų tipinė civilinės saugos mokymo programa.

2. Savivaldybių administracijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų tipinė civilinės saugos mokymo programa.

3. Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų tipinė civilinės saugos mokymo programa.

Nauja redakcija įsigalioja 2016 09 10.

[member]Visas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 1-219 su pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2016 09 09, Nr. 2016-23468[/member].


Komandiruotės

Nuo 2016 10 01 pakeista Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos norma vykstantiems į užsienio komandiruotę (Brazilijos Federacinę Respubliką)

Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1K-218.

[member]Visas Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 116 su pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2015 07 02, Nr. 2015-10632[/member].


Labdara ir parama

Pakeistos Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 15 000 Eur, pildymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 15 000 Eur, formos PLN203 ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“

VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2006 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. VA-49 „Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 15 000 Eur, formos PLN203 ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeistas VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-40.

Pakeitimai įsigalioja 2016 10 01.

[member]Visas VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2006 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. VA-49 su pakeitimais išdėstytas čia[/member].

[member]TAR, 2016 04 04, Nr. 2016-07063[/member].


Mokesčiai

Ketinantiems teikti papildomo mokymo paslaugas pakanka įsigyti verslo liudijimą

Prasidėjus naujiems mokslo metams, VMI ragina pedagogus, teikiančius ar dar tik ketinančius teikti papildomo mokymo paslaugas, nepamiršti įregistruoti vykdomą veiklą ir sumokėti priklausančius mokesčius.

[member]Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2016 09 08[/member].


Dėl atnaujinto leidinio „Religinių bendruomenių apmokestinimo ypatumai“

VMI informuoja, kad parengė naują leidinio „Religinių bendruomenių apmokestinimo ypatumai" redakciją.

[member]Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2016 09 08[/member].


Kita

Užmaršuoliams gali tekti už gydymą susimokėti iš savo kišenės

Siekiant išvengti didelių išlaidų ligos atveju, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ragina visus sugrįžusius iš užsienio kuo greičiau deklaruoti gyvenamąją vietą ir atnaujinti sveikatos draudimą, o išvykstančius svetur – deklaruoti savo išvykimą.

[member]Sveikatos apsaugos ministerijos informacija, 2016 09 06[/member].


Visai su maistu susijusiai veiklai – būtini leidimai

VMVT primena, kad norint gaminti maistą, užsiimti jo perdirbimu, prekyba, transportavimu ar viešuoju maitinimu, būtina turėti leidimus (Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo pažymėjimus), kuriuos išduoda teritoriniai VMVT padaliniai.

[member]Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2016 09 07[/member].