LRV nutarimas

Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo

2004 03 22, Nr. 309, Žin., 2004 03 25, Nr. 44-1448 (atnaujinta 2021 01 01)