VMI viršininko įsakymas

Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 15000 Eur, formos PLN203 ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo

2006 05 30, Nr. VA-49, Žin., 2006 06 06, Nr. 63-2354 (atnaujinta 2020 05 01)