Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo 2018 07 04, Nr. V-769, TAR, 2018 07 09, Identifikacinis kodas 2018-11607 (atnaujinta 2019 01 31)