Kodeksai

18-asis verslo apskaitos standartas „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“

2009 11 11, Nr. VAS-9, Žin., 2009 11 19, Nr. 137-6053

 

„Teisės aktų žinios", 2016 m. rugsėjo 5 - 11 d., Nr. 37

(daugiau…)

„Teisės aktų žinios", 2016 m. lapkričio 7-13 d., Nr. 46

(daugiau…)

„Teisės aktų žinios", 2021 m. gegužės 24 - 30 d., Nr. 22

(daugiau…)

„Teisės aktų žinios", 2018 m. lapkričio 26 - gruodžio 2 d., Nr. 47

(daugiau…)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 07 04, Nr. V-769, TAR, 2018 07 09, Identifikacinis kodas 2018-11607 (atnaujinta 2019 01 31)

(daugiau…)

Teisės aktų žinios", 2017 m. liepos 3-9 d. Nr. 27

(daugiau…)

 2015 m. rugsėjo 7-13 d., Nr. 37

Mokesčiai

Pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kodų sąrašas

VMI prie LR FM viršininko ir Muitinės departamento prie LR FM generalinio direktoriaus 2015 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. VA-68/1B-689 pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kodų sąrašas.

Atsiranda nauji įmokų kodai:

„Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos paskirtos baudos už Statybos įstatymo pažeidimus, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai – 5447”;

„Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos paskirtos baudos už Teritorijų planavimo įstatymo pažeidimus – 6796”;

Skyriuje „Asignavimų valdytojų pajamų įmokos už teikiamas paslaugas” atsiranda nauja įmokų eilutė „Lietuvos mokslo tarybos – 6137”.

Neteko galios skyriaus „Valstybės rinkliavos” eilutė „už Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomas darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų teikimo licencijavimo paslaugas – 5757”.

Naujai išdėstomas skyrius-eilutė „Fizinių asmenų pajamų mokestis (laikotarpio iki 2002-12-31)”

Įsigalioja 2015-09-20.

[member]Visas rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kodų sąrašas čia[/member].

[member]TAR, 2015-09-08, Nr.2015-13614.[/member]


Rugsėjo 14 d. startuoja Registrų centro sukurta piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema (PLAIS)

Nuo rugsėjo 14 d., iš skolininkų, turinčių sąskaitas šalies bankuose ar kredito unijose, priverstinis lėšų nurašymas vyks centralizuotai. PLAIS pakeis iki šiol galiojusią tvarką, kuomet greičiausiai skolininko lėšas atgaudavo tas, kas pirmasis bankui ar kredito unijai pateikdavo pinigų apribojimo bei nurašymo nurodymus.  Įdiegus PLAIS visiems kreditoriams – tiek valstybės institucijoms, tiek įmonėms ar fiziniams asmenims, bus sudarytos vienodos galimybės atgauti skolas.

[member]Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2015-09-09.[/member]


Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 23 straipsnio paaiškinimas (komentaras)

VMI nauja redakcija išdėstė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 23 straipsnio komentarą (apibendrintą paaiškinimą) „23 straipsnis. Pajamų mokesčio iš A klasės pajamų apskaičiavimo, išskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka“. GPMĮ 23 straipsnio komentaras išdėstytas nauja redakcija, atsižvelgus į nuo 2015 m. sausio 1 d. įvestą eurą.

[member]Visą GPMĮ komentarą skaitykite čia[/member].

[member]Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2015-09-08.[/member]


1. VMI parengė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 47 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą.

47 straipsnis. Diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms, jų įsteigtoms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir konsulinių įstaigų personalui ir jo šeimos nariams skirtos prekės ir paslaugos

[member]Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2015 09 07.[/member]

 

2. VMI parengė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 15 straipsnio apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimą (atnaujinimą).

3 straipsnis. Lietuvos Respublikos PVM objektas

15 straipsnis. Apmokestinamoji vertė

Šiuo pakeitimu atnaujinti PVM įstatymo 15 straipsnio komentare pateikti pavyzdžiai, atsižvelgiant į euro įvedimą Lietuvoje nuo 2015-01-01, atlikti kiti techninio pobūdžio pakeitimai (patikslinti komentaruose ir pavyzdžiuose nurodyti PVM tarifai ir pan.), o taip pat patikslintos nuostatos ir pavyzdžiai dėl kaštų pasidalijimo sandorių apmokestinimo PVM.

[member]Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2015-09-08[/member].

[member]Visą PVM įstatymo komentarą skaitykite čia[/member].


Apskaita

Pakeistas 22-asis verslo apskaitos standartas „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas“

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. VAS-44 pakeista 22-ojo verslo apskaitos standarto „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas“ antro skyriaus sąvoka „Tikroji vertė“. Įsigalioja 2016-01-01. Teisės aktų rinkinyje „Verslo apskaitos standartai (VAS)” pakeitimai bus įtrauktiti nuo jų įsigaliojimo dienos.

[member]TAR, 2015-09-07, Nr.2015-13574.[/member]


Pakeistas 41-asis verslo apskaitos standartas „Įmonių skaidymas“

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. VAS-43 pakeistas 41-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių skaidymas“ 7 punktas „Tikroji vertė“. Įsigalioja 2016-01-01. Teisės aktų rinkinyje „Verslo apskaitos standartai (VAS)” pakeitimai bus įtrauktiti nuo jų įsigaliojimo dienos.

[member]TAR, 2015-09-07, Nr.2015-13575.[/member]


Pakeistas 35-asis verslo apskaitos standartas „Įmonių pertvarkymas“

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. VAS-46 pakeistas 35-asis verslo apskaitos standartas „Įmonių pertvarkymas“. Naujai išdėstytos savokos „Įmonės nuosavas kapitalas“, Įsipareigojimas“, Perkainojimo rezervas“. Įsigalioja 2016-01-01. Teisės aktų rinkinyje „Verslo apskaitos standartai (VAS)” pakeitimai bus įtrauktiti nuo jų įsigaliojimo dienos.

[member]TAR, 2015-09-07, Nr.2015-13572.[/member]


Pakeistas 8-asis verslo apskaitos standartas „Nuosavas kapitalas“

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. VAS-47 pakeistas 8-asis verslo apskaitos standartas „Nuosavas kapitalas“. Naujai išdėstytos savokos „Akcijų priedai“, Įmonės nuosavas kapitalas“, Nepaskirstytasis pelnas”, Nepaskirstytieji nuostoliai”, Perkainojimo rezervas“, Rezervas savoms akcijoms įsigyti”, Savos akcijos“. Įsigalioja 2016-01-01. Teisės aktų rinkinyje „Verslo apskaitos standartai (VAS)” pakeitimai bus įtrauktiti nuo jų įsigaliojimo dienos.

[member]TAR, 2015-09-07, Nr.2015-13571.[/member]


Pakeistas 20-ojo verslo apskaitos standartas „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma)“

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. VAS-45 pakeista 20-ojo verslo apskaitos standarto „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma)“ antro skyriaus sąvoka „Tikroji vertė“. Įsigalioja 2016-01-01. Teisės aktų rinkinyje „Verslo apskaitos standartai (VAS)” pakeitimai bus įtrauktiti nuo jų įsigaliojimo dienos.

[member]TAR, 2015-09-07, Nr.2015-13573.[/member]


Viešieji pirkimai

Nauja redakcija išdėstytas Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 1S-26 „Dėl Lietuvos Respublikos įmonių ir institucijų, kompetentingų išduoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, sąrašo patvirtinimo“.

[member]Visą naujos redakcijos įsakymą skaitykite čia[/member].

[member]TAR, 2015-09-09, Nr. 2015-13654.[/member]


Kita

Kultūros ministras 2015 08 28 įsakymu Nr. ĮV-556 “Dėl muziejų lankymo lengvatų nustatymo”:

1. Nustatė tam tikroms asmenų grupėms muziejų ekspozicijų lankymo kainą, taikant 50 procentų nuolaidą;

2. Leido tam tikroms asmenų grupėms nemokamai lankyti muziejų ekspozicijas.

[member]TAR, 2015 09 08, Nr. 2015-13598[/member].


Ūkio ministerija kviečia inspektorius ir įmones susipažinti su naujais pakuočių reikalavimais

Nuo š. m. lapkričio 1 d. Lietuvos įmonės, vidaus rinkoje tiekiančios pakuotus produktus, turės pildyti deklaracijas, ar pakuotė atitinka Europos Sąjungos direktyvos reikalavimus. Įsigaliojantys reikalavimai bus pristatyti per konsultacijų ciklą visiems suinteresuotiems asmenims š. m. rugsėjo 16 d. Panevėžyje ir Šiauliuose bei 17 d. Klaipėdoje ir Kaune.

[member]Ūkio ministerijos informacija,2015-09-11.[/member]


 

 2015 m. rugsėjo 7-13 d., Nr. 37

Mokesčiai

Pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kodų sąrašas

VMI prie LR FM viršininko ir Muitinės departamento prie LR FM generalinio direktoriaus 2015 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. VA-68/1B-689 pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kodų sąrašas.

Atsiranda nauji įmokų kodai:

„Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos paskirtos baudos už Statybos įstatymo pažeidimus, skirtos Aplinkos apsaugos rėmimo programai – 5447”;

„Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos paskirtos baudos už Teritorijų planavimo įstatymo pažeidimus – 6796”;

Skyriuje „Asignavimų valdytojų pajamų įmokos už teikiamas paslaugas” atsiranda nauja įmokų eilutė „Lietuvos mokslo tarybos – 6137”.

Neteko galios skyriaus „Valstybės rinkliavos” eilutė „už Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomas darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų teikimo licencijavimo paslaugas – 5757”.

Naujai išdėstomas skyrius-eilutė „Fizinių asmenų pajamų mokestis (laikotarpio iki 2002-12-31)”

Įsigalioja 2015-09-20.

[member]Visas rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kodų sąrašas čia[/member].

[member]TAR, 2015-09-08, Nr.2015-13614.[/member]


Rugsėjo 14 d. startuoja Registrų centro sukurta piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema (PLAIS)

Nuo rugsėjo 14 d., iš skolininkų, turinčių sąskaitas šalies bankuose ar kredito unijose, priverstinis lėšų nurašymas vyks centralizuotai. PLAIS pakeis iki šiol galiojusią tvarką, kuomet greičiausiai skolininko lėšas atgaudavo tas, kas pirmasis bankui ar kredito unijai pateikdavo pinigų apribojimo bei nurašymo nurodymus.  Įdiegus PLAIS visiems kreditoriams – tiek valstybės institucijoms, tiek įmonėms ar fiziniams asmenims, bus sudarytos vienodos galimybės atgauti skolas.

[member]Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2015-09-09.[/member]


Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 23 straipsnio paaiškinimas (komentaras)

VMI nauja redakcija išdėstė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 23 straipsnio komentarą (apibendrintą paaiškinimą) „23 straipsnis. Pajamų mokesčio iš A klasės pajamų apskaičiavimo, išskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka“. GPMĮ 23 straipsnio komentaras išdėstytas nauja redakcija, atsižvelgus į nuo 2015 m. sausio 1 d. įvestą eurą.

[member]Visą GPMĮ komentarą skaitykite čia[/member].

[member]Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2015-09-08.[/member]


1. VMI parengė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 47 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą.

47 straipsnis. Diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms, jų įsteigtoms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir konsulinių įstaigų personalui ir jo šeimos nariams skirtos prekės ir paslaugos

[member]Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2015 09 07.[/member]

 

2. VMI parengė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 15 straipsnio apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimą (atnaujinimą).

3 straipsnis. Lietuvos Respublikos PVM objektas

15 straipsnis. Apmokestinamoji vertė

Šiuo pakeitimu atnaujinti PVM įstatymo 15 straipsnio komentare pateikti pavyzdžiai, atsižvelgiant į euro įvedimą Lietuvoje nuo 2015-01-01, atlikti kiti techninio pobūdžio pakeitimai (patikslinti komentaruose ir pavyzdžiuose nurodyti PVM tarifai ir pan.), o taip pat patikslintos nuostatos ir pavyzdžiai dėl kaštų pasidalijimo sandorių apmokestinimo PVM.

[member]Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2015-09-08[/member].

[member]Visą PVM įstatymo komentarą skaitykite čia[/member].


Apskaita

Pakeistas 22-asis verslo apskaitos standartas „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas“

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. VAS-44 pakeista 22-ojo verslo apskaitos standarto „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas“ antro skyriaus sąvoka „Tikroji vertė“. Įsigalioja 2016-01-01. Teisės aktų rinkinyje „Verslo apskaitos standartai (VAS)” pakeitimai bus įtrauktiti nuo jų įsigaliojimo dienos.

[member]TAR, 2015-09-07, Nr.2015-13574.[/member]


Pakeistas 41-asis verslo apskaitos standartas „Įmonių skaidymas“

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. VAS-43 pakeistas 41-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių skaidymas“ 7 punktas „Tikroji vertė“. Įsigalioja 2016-01-01. Teisės aktų rinkinyje „Verslo apskaitos standartai (VAS)” pakeitimai bus įtrauktiti nuo jų įsigaliojimo dienos.

[member]TAR, 2015-09-07, Nr.2015-13575.[/member]


Pakeistas 35-asis verslo apskaitos standartas „Įmonių pertvarkymas“

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. VAS-46 pakeistas 35-asis verslo apskaitos standartas „Įmonių pertvarkymas“. Naujai išdėstytos savokos „Įmonės nuosavas kapitalas“, Įsipareigojimas“, Perkainojimo rezervas“. Įsigalioja 2016-01-01. Teisės aktų rinkinyje „Verslo apskaitos standartai (VAS)” pakeitimai bus įtrauktiti nuo jų įsigaliojimo dienos.

[member]TAR, 2015-09-07, Nr.2015-13572.[/member]


Pakeistas 8-asis verslo apskaitos standartas „Nuosavas kapitalas“

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. VAS-47 pakeistas 8-asis verslo apskaitos standartas „Nuosavas kapitalas“. Naujai išdėstytos savokos „Akcijų priedai“, Įmonės nuosavas kapitalas“, Nepaskirstytasis pelnas”, Nepaskirstytieji nuostoliai”, Perkainojimo rezervas“, Rezervas savoms akcijoms įsigyti”, Savos akcijos“. Įsigalioja 2016-01-01. Teisės aktų rinkinyje „Verslo apskaitos standartai (VAS)” pakeitimai bus įtrauktiti nuo jų įsigaliojimo dienos.

[member]TAR, 2015-09-07, Nr.2015-13571.[/member]


Pakeistas 20-ojo verslo apskaitos standartas „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma)“

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. VAS-45 pakeista 20-ojo verslo apskaitos standarto „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma)“ antro skyriaus sąvoka „Tikroji vertė“. Įsigalioja 2016-01-01. Teisės aktų rinkinyje „Verslo apskaitos standartai (VAS)” pakeitimai bus įtrauktiti nuo jų įsigaliojimo dienos.

[member]TAR, 2015-09-07, Nr.2015-13573.[/member]


Viešieji pirkimai

Nauja redakcija išdėstytas Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 1S-26 „Dėl Lietuvos Respublikos įmonių ir institucijų, kompetentingų išduoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, sąrašo patvirtinimo“.

[member]Visą naujos redakcijos įsakymą skaitykite čia[/member].

[member]TAR, 2015-09-09, Nr. 2015-13654.[/member]


Kita

Kultūros ministras 2015 08 28 įsakymu Nr. ĮV-556 “Dėl muziejų lankymo lengvatų nustatymo”:

1. Nustatė tam tikroms asmenų grupėms muziejų ekspozicijų lankymo kainą, taikant 50 procentų nuolaidą;

2. Leido tam tikroms asmenų grupėms nemokamai lankyti muziejų ekspozicijas.

[member]TAR, 2015 09 08, Nr. 2015-13598[/member].


Ūkio ministerija kviečia inspektorius ir įmones susipažinti su naujais pakuočių reikalavimais

Nuo š. m. lapkričio 1 d. Lietuvos įmonės, vidaus rinkoje tiekiančios pakuotus produktus, turės pildyti deklaracijas, ar pakuotė atitinka Europos Sąjungos direktyvos reikalavimus. Įsigaliojantys reikalavimai bus pristatyti per konsultacijų ciklą visiems suinteresuotiems asmenims š. m. rugsėjo 16 d. Panevėžyje ir Šiauliuose bei 17 d. Klaipėdoje ir Kaune.

[member]Ūkio ministerijos informacija,2015-09-11.[/member]


 

Teisės aktų žinios",  m. rugsėjo  d., Nr. 37

(daugiau…)