Kodeksai

Juridinių asmenų nemokumas, restruktūrizavimas, bankrotas

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas

1999 10 28, Nr. VIII-1370, Valstybės žinios, 1999 11 17, Nr. 97-2775 (atnaujinta 2023 06 30)

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas

2019 06 13, Nr. XIII-2221, TAR, 2019 06 27, Identifikacinis kodas 2019-10324 (atnaujinta 2022 12 01)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimo

2019 09 04. Nr. 924, TAR, 2019 09 11, Identifikacinis kodas 2019-14446 (atnaujinta 2023 07 01)

Finansų ministro įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimo

2020 02 07, Nr. 1K-30, TAR, 2020 02 13, Identifikacinis kodas 2020-03198 (atnaujinta 2023 10 20)

Įmonių bankroto valdymo departamento direktoriaus įsakymas

Dėl Konfidencialumo sutarties formos patvirtinimo

2013 09 27, Nr. V-80, Valstybės žinios, 2013 10 01, Nr. 103-5090, įsigalioja 2013 10 01