Kodeksai

Teisės aktų rinkiniai

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas Lietuvos Respublikos įstatymas Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas 2012 09 18, Nr. XI-2220, Žin., 2012 09 22, Nr. 110-5564 (atnaujinta 2021 01 01)

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas

2012 05 10, Nr. XI-2000, Valstybės žinios, 2012 05 19, Nr. 57-2823, įsigalioja 2013 03 01 (atnaujinta 2023 01 01)

LRV nutarimas

Dėl Garantinio fondo nuostatų patvirtinimo

2017 06 21, Nr. 495, TAR, 2017 06 27, Identifikacinis kodas 2017-10851 (atnaujinta 2023 07 08)

LRV nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo įgyvendinimo

2019 12 30, Nr. 1327, TAR, 2019 12 31, Identifikacinis kodas 2019-21683

LRV nutarimas

Dėl Turto pardavimo iš varžytynių vykdomo bankroto proceso metu tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 12 30, Nr. 1328, TAR, 2023 12 31, Identifikacinis kodas 2019-21696

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas

1999 10 28, Nr. VIII-1370, Valstybės žinios, 1999 11 17, Nr. 97-2775 (atnaujinta 2023 06 30)

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas

2019 06 13, Nr. XIII-2221, TAR, 2019 06 27, Identifikacinis kodas 2019-10324 (atnaujinta 2022 12 01)