Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas


Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas 2012 09 18, Nr. XI-2220, Žin., 2012 09 22, Nr. 110-5564 (atnaujinta 2021 01 01)