Kodeksai

Fizinių asmenų bankrotas

Lietuvos Respublikos įstatymas

Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas

Valstybės žinios, 2012 05 19, Nr. 57-2823, įsigalioja 2013 03 01 (atnaujinta 2023 01 01)

LRV nutarimas

Dėl Garantinio fondo nuostatų patvirtinimo

2017 06 21, Nr. 495, TAR, 2017 06 27, Identifikacinis kodas 2017-10851 (atnaujinta 2023 07 08)

LRV nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo įgyvendinimo

2019 12 30, Nr. 1327, TAR, 2019 12 31, Identifikacinis kodas 2019-21683

LRV nutarimas

Dėl Turto pardavimo iš varžytynių vykdomo bankroto proceso metu tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 12 30, Nr. 1328, TAR, 2023 12 31, Identifikacinis kodas 2019-21696