Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas

Dėl Kitos valstybės narės asmenų, turinčių teisę administruoti nemokumo procesus toje valstybėje narėje, profesinės kvalifikacijos pripažinimo ir nemokumo procesų administravimo Lietuvos Respublikoje įsisteigus, laikinai ar kartais tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 12 27, Nr. V4-350, TAR, 2019 12 30, Identifikacinis kodas 2019-21495 (atnaujinta 2022 07 05)