„Teisės aktų žinios”, 2024 m. vasario 19 – 25 d., Nr. 8

Apskaita

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba 2024 m. kovo 12 d. kviečia į nemokamą konsultaciją apskaitos ir finansinės atskaitomybės klausimais

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2024 02 23.


Darbas

Valstybinė darbo inspekcija kelia problemą: diskriminacija dėl amžiaus darbo santykiuose – vis dar gaji

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 02 20.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeistas Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2024 03 04 ir 2024 05 01.

Nustatyta, kad leidimai kirsti mišką, dėl kurių išdavimo kreiptasi iki šių pakeitimų įsigaliojimo, išduodami pagal iki šių pakeitimų įsigaliojimo galiojusį teisinį reguliavimą. Leidimai kirsti mišką, išduoti iki šių pakeitimų įsigaliojimo, tikslinami, pratęsiami ar panaikinami pagal iki šių pakeitimų įsigaliojimo galiojusį teisinį reguliavimą. Pranešimai apie ketinimą kirsti mišką, pateikti iki šių pakeitimų įsigaliojimo, nagrinėjami ir derinami pagal iki šių pakeitimų įsigaliojimo galiojusį teisinį reguliavimą.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 12 30 įsakymas Nr. D1-1055 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 02 23, Identifikacinis kodas 2024-03480.


Mokesčių administravimas

Pakeista Sprendimo pripažinti mokestinę prievolę pasibaigusia FR0757 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. VA-129 „Dėl Sprendimo pripažinti mokestinę prievolę pasibaigusia FR0757 formos patvirtinimo“, ir ji išdėstyta nauja redakcija

Pakeitimai įsigalioja 2024 02 20.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 07 08 įsakymas Nr. VA-129 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 02 19, Identifikacinis kodas 2024-03012.


VMI skelbia LIETUVOS RESPUBLIKOS PAVELDIMO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO (aktualios redakcijos 2024-02-20) komentarą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 02 20.


VMI informuoja, kad nuo 2024 m. vasario 1 d. keičiasi akcizų lengvata gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklai ir akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklai

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 02 21.


VMI teikia seminaro „PVM deklaracijos (FR0600 forma) pildymas, dažniausiai daromos klaidos“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2024 02 22.


Valstybės tarnyba

Viešojo valdymo agentūros direktorius, vadovaudamasis Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, 35 punktu, patvirtino Konfidencialumo pasižadėjimo stebėtojams formą

Dokumentą skaitykite čia.


Viešojo valdymo agentūros direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, 40 punktu, patvirtino Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompetencijų vertinimo organizavimo rekomendacijas

Dokumentą skaitykite čia.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba kviečia peržiūrėti vaizdo įrašą apie Prekių sutarties tipinių sąlygų taikymą ir jų naudojimą praktikoje

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2024 02 19.


Viešųjų pirkimų tarnyba kviečia registruotis į Tarptautinę antikorupcijos konferenciją (IACC), kuri vyks 2024 m. birželio 18-21 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2024 02 19.


Kiti

Pakeistas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 186 straipsnis:

186 straipsnis. Biudžeto asignavimų paskirstymo ir (ar) panaudojimo tvarkos pažeidimas

Biudžeto asignavimų paskirstymo ir (ar) panaudojimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą biudžeto asignavimų valdytojams ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų vadovams valdytojų vadovams, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina valstybės biudžeto asignavimų valdytojai arba savivaldybių merai, išskyrus tas biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas, kurios yra priskirtos savivaldybės tarybos išimtinei ir paprastajai kompetencijai (jeigu savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos įgyvendinimo savivaldybės taryba nėra perdavusi savivaldybės merui), ir (arba) kurios yra atskaitingos valstybės biudžeto asignavimų valdytojams, vadovams, ministrų valdymo sričių įstaigų, vykdančių atitinkamo asignavimų valdytojo programas, vadovams, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministrų valdymo sričių įstaigos, vadovams ir kitų subjektų, kuriems asignavimų valdytojai yra skyrę biudžeto lėšų, vadovams nuo šešių šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų.“.

Pakeitimai įsigalioja 2024 03 01.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 12 23, Identifikacinis kodas 2023-25316.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kas priklauso vaikams, jų tėvams, įtėviams ar globėjams nuo 2024 m. sausio 1 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2024 02 22.


Aplinkos ministerija primena, kad supakuotų gaminių gamintojai ir importuotojai turės teikti 2023 ir vėlesnių metų duomenis apie maistui ir gėrimams supakuoti naudotas vienkartines plastikines pakuotes

Aplinkos ministerijos informacija, 2024 02 20.


Vasario 27 d. bus skelbiamas naujas paramos kvietimas gyventojams nuosavoms saulės elektrinėms iki 10 kW savo gyvenamajame būste įsirengti ir tapti gaminančiais vartotojais

Energetikos ministerijos informacija, 2024 02 21.