„Teisės aktų žinios”, 2024 m. kovo 12 – 17 d., Nr. 11

Apskaita

Registrų centras kviečia juridinius asmenis nelaukti finansinių ataskaitų teikimo termino pabaigos ir savo ataskaitas pateikti jau dabar

šiais metais Juridinių asmenų sistemoje atsirado naujovė - galimybė į elektroniniu būdu teikiamą 2023 metų finansinę ataskaitą automatiniu būdu įkelti dalį duomenų iš ankstesniais metais teiktos analogiškos ataskaitos.

Registrų centro informacija, 2024 03 13.


Apskaita viešosiose įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Naujoje redakcijoje patvirtinta:

1. Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo tvarkos aprašas;

2. Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo metodika.

Dokumento nauja redakcija įsigalioja 2024 03 14.

Nauja redakcija taikoma rengiant 2023 ir vėlesnių metų viešojo sektoriaus subjektų grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinius.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 04 19 įsakymo Nr. 1K-152 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2024 03 13, Identifikacinis kodas 2024-04575.


Darbas

Valstybinė darbo inspekcija primena, kad už nelegalų ir nedeklaruotą darbą gresia ne tik baudos, bet ir kiti apribojimai

Be baudų, darbdaviams taikomos ir papildomos priemonės: jie įtraukiami į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą, nesuteikiamas paramos gavėjo statusas. Nustačius nelegalų ir nedeklaruotą darbą, neišduodami laidimai dirbti ir nepriimami sprendimai dėl darbo atitikties, neišduodami leidimai laikinai gyventi norimiems įdarbinti užsieniečiams.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2024 03 12.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Pakeistas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 97/406 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“

Pakeisti šiuo įsakymu patvirtinti:

1. Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai;

2. Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų, mutagenų ir reprotoksinių medžiagų poveikio darbe nuostatai (išdėstyti nauja redakcija).

Pakeitimai įsigalioja 2024 04 05.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 07 24 įsakymą Nr. 97/406 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 01 15, Identifikacinis kodas 2024-00561.


Priešgaisrinė sauga

Pakeisti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasirengimo (parengties) gesinti gaisrus ir atlikti kitus gelbėjimo darbus užtikrinimo nuostatai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 1-342 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasirengimo (parengties) gesinti gaisrus ir atlikti kitus gelbėjimo darbus užtikrinimo nuostatų patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2024 03 15.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2019 08 05 įsakymas Nr. 1-342 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 03 14, Identifikacinis kodas 2024-04673.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia mokymų „Aplinkos apsaugos kriterijų nustatymas inicijuojant pirkimą“ pranešimo skaidres, vaizdo įrašus ir atsakymus į klausimus

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2024 03 14.


Kiti

Pakeisti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsniai:

24 straipsnis. Bendrininkavimas ir bendrininkų rūšys;

25 straipsnis. Bendrininkavimo formos;

32 straipsnis. Teisėsaugos institucijos užduoties vykdymas;

391 straipsnis. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai asmuo aktyviai padėjo atskleisti organizuotos grupės, teroristinės grupės ar nusikalstamo susivienijimo narių padarytas nusikalstamas veikas;

2491 straipsnis. Teroristinės arba organizuotos teroristinės grupės kūrimas ir veikla;

2502 straipsnis. Verbavimas teroristinei veiklai;

2504 straipsnis. Teroristinės veiklos finansavimas ir rėmimas;

2506 straipsnis. Vykimas teroristiniais tikslais;

2521 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas.

 

Pakeitimai įsigalioja 2024 03 16.

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2024 03 15, Identifikacinis kodas 2024-04809.


Ryšių reguliavimo tarnyba informuoja, kad Lietuvoje mobilus internetas spartėja, tačiau pasirinktas 5G diegimo būdas gerina ne visus kokybės parametrus

Ryšių reguliavimo tarnybos informacija, 2024 03 15.


Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriai ir virtualiųjų valiutų keityklos operatoriai (VASP sektoriaus bendrovės) jau gali teikti privalomą informaciją Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos informacija, 2024 03 14.


Aplinkos ministerija primena, kad nuo kovo 16 d. iki kovo 31 d. visuose vandens telkiniuose draudžiama plaukioti laivais su vidaus degimo varikliais

Kai kuriuose vandens telkiniuose nustatyti papildomi ribojimai plaukioti tam tikromis savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Žuvų neršto ir paukščių perėjimo laikotarpiu, iki birželio 21 d., taikomi griežtesni reikalavimai plaukiojimui.

Aplinkos ministerijos informacija, 2024 03 15.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) inicijuoja viešąją konsultaciją dėl galimybės žmonėms nutraukti pensijų kaupimą dėl svarbių priežasčių anksčiau nei sukanka pensijos amžius

SADM primena, kad Konstitucinis Teismas kovo 7 d. paskelbė, kad Pensijų kaupimo įstatyme nenumatyta galimybė žmonėms nutraukti pensijų kaupimo sutartį dėl svarbių priežasčių prieštarauja Konstitucijai.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2024 03 14.


Tautinio paveldo produktų kūrėjai iki šių metų kovo 31 d. kviečiami teikti paraiškas gauti valstybės paramą tautinio paveldo produktams saugoti, populiarinti ir realizuoti

Didžiausia galima pagalbos suma, skiriama vienam pareiškėjui vieniems metams – 5000 Eur.

Žemės ūkio ministerijos informacija, 2024 03 14.


Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pataria, kaip elgtis, jeigu buvo paviešinti organizacijų vartotojų asmens duomenys (prisijungimo prie informacinių sistemų vardai, slaptažodžiai)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija, 2024 03 15.