„Teisės aktų žinios”, 2023 m. spalio 2 – 8 d., Nr. 40

Apskaita

Vyriausybėje patvirtintas 2024 m. biudžeto projektas

Finansų ministerijos Informacija, 2023 10 05.


Darbas

Valstybinė darbo inspekcija paaiškina dėl atleidimo iš darbo teisėtumo nutraukiant darbo sutartį darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 10 03.


Valstybinė darbo inspekcija teikia metodines rekomendacijas „ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS VYKDANT ASBESTO ŠALINIMO DARBUS“

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 10 02.


Gyventojų pajamų mokestis

VMI informuoja, kad atnaujintas leidinys „Gyventojų pajamų mokesčio lengvata mokantiems gyvybės draudimo įmokas“

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 10 03.


Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 ir 37 punktų komentaras

„17 straipsnis. Neapmokestinamosios pajamos

1. Neapmokestinamosios pajamos yra šios:

...

5) Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos, įskaitant teisės aktuose nustatytas tiesiogines išmokas pajamų lygiui palaikyti, taip pat kompensacijos, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, įskaitant kompensacijas už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą, išskyrus kompensacijas, mokamas gyventojui, kai nutraukiama darbo sutartis ar jos esmę atitinkanti sutartis, ir pinigines kompensacijas už nepanaudotas atostogas;

...

37) sporto varžybų prizas, jeigu šį prizą įsteigia ir skiria olimpiniam, paralimpiniam, regos, klausos ar judėjimo negalias turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančios nevyriausybinės organizacijos, tarptautinės sporto šakų federacijos ar šių federacijų nariai, Lietuvos sporto šakų federacijos, taip pat vardinės dovanos, dovanojamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

...“.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM 2023 10 03 raštas Nr. (18.18-31-1 Mr) R-3723.


Labdara ir parama

Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2016 11 21 įsakymas Nr. VA-137 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 10 06, Identifikacinis kodas 2023-19775.


Pakeistos Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 10 07.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 04 10 įsakymas Nr. V-103 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 10 06, Identifikacinis kodas 2023-19776.


Pakeistos Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę negu 15 000 Eur, pildymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 15 000 Eur, formos PLN203 ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006 05 30 įsakymas Nr. VA-49 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 10 06, Identifikacinis kodas 2023-19774.


Mokesčių administravimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo straipsniai:

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos;

81 straipsnis. Mokestinės prievolės vykdymas;

148 straipsnis. Mokestinių ginčų komisija;

159 straipsnis. Apskundimas teismui;

Pakeistas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo priedas ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI.

Papildyta 614 straipsniu:

614 straipsnis. Duomenų apie tarptautines mokėjimo operacijas kaupimas, saugojimas ir teikimas.

Neteko galios 22 straipsnis:

22 straipsnis. Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojai.

Pakeitimai įsigalioja 2024 01 01.

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2021 12 22, Identifikacinis kodas 2021-26591.

TAR, 2022 12 22, Identifikacinis kodas 2022-26363.

TAR, 2022 12 09, Identifikacinis kodas 2022-25172.

TAR, 2023 06 09, Identifikacinis kodas 2023-11582.


Papildytos ir patikslintos Žemės mokesčio administravimo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 10 03.


VMI atliko verslo kelionių analizę ir nustatė pažeidimų

VMI atkreipia dėmesį, kad darbas užsienyje nėra laikomas komandiruote – jis prilyginamas nuotoliniam darbui, o pagrindiniu kelionės tikslu turi išlikti darbinių funkcijų atlikimas.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 10 05.


Miškas, miškininkystė, mediena

Pakeistas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-319 „Dėl valstybinių miškų apsaugos pareigūnų statuso suteikimo tvarkos nustatymo ir valstybinių miškų apsaugos pareigūnų statuso suteikimo“ 2 punktas:

„2. Suteikiu valstybinių miškų apsaugos pareigūnų statusą Valstybinių miškų urėdijos Prevencijos ir rizikų valdymo skyriaus vadovui ir šio skyriaus vyriausiesiems specialistams, Miško apsaugos skyriaus vadovui, šio skyriaus vyresniesiems specialistams ir specialistams; Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių vyriausiesiems miškininkams, miško apsaugos specialistams, girininkams.“

Pakeitimai įsigalioja 2023 10 04.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 05 26 įsakymas Nr. D1-319 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 10 03, Identifikacinis kodas 2023-19363.


SoDra

„Sodra“ primena būsimiems pensininkams, kurie turi stažo, įgyto iki 1994 metų, kad nepamirštų pateikti tai įrodančių dokumentų

„Sodros“ informacija, 2023 10 04.


Savarankiškai dirbantys gyventojai, norintys laiku gauti „Sodros“ išmokas, įmokas „Sodrai“ turi sumokėti iki einamojo mėnesio pabaigos

„Sodros“ informacija, 2023 10 05.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia teismo nutartį dėl teisės normų, reglamentuojančių pirkimo būdu sudarytos statybos rangos sutarties sąlygos keitimą, iš dalies sumažėjus darbų apimčiai, aiškinimo ir taikymo

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 10 05.


Viešųjų pirkimų tarnyba informuoja apie metodinės medžiagos pasikeitimus per pastarąjį metų ketvirtį

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 10 05.


Kiti

Viešojo valdymo agentūra pristato dažniausiai pasitaikančias klaidas rengiant pareigybių aprašymus

Viešojo valdymo agentūros informacija, 2023 10 03.


Registrų centras informuoja, kad gyventojams daugėja galimybių savarankiškai tvarkytis nekilnojamojo turto (NT) klausimus

Įdiegus naujoves nuo šiol Registrų centro savitarnoje savarankiškai ir neišeinant iš namų galima įregistruoti juridinius faktus apie sudarytas subnuomos sutartis ir preliminariąsias NT pirkimo-pardavimo sutartis.

Registrų centro informacija, 2023 10 04.


2024 metais didės dirbančiųjų pajamos, senjorai sulauks didesnių pensijų, ūgtels ir kitos išmokos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2023 10 05.