„Teisės aktų žinios”, 2023 m. sausio 23 – 29 d., Nr. 4

Apskaita

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba skelbia Auditoriaus išvadų dėl viešojo intereso įmonių 2021 m. finansinių ataskaitų ir audito įmonių veiklos skaidrumo pranešimų apžvalgą

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2023 01 20.


Apskaita viešosiose įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 26.

LR finansų ministro 2011 04 19 įsakymas Nr. 1K-152 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 01 25, Identifikacinis kodas 2023-01226.


LT finansų ministrė patvirtino 2022 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemą – nustatė Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėtį ir paskyrė už viešojo sektoriaus subjekto metinių ir tarpinių ataskaitų rinkinių ir viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimą atsakingus viešojo sektoriaus subjektus

Dokumentą skaitykite čia.


Darbas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtinti Notarų atlyginimo dydžių (įkainių) nustatymo metodiką

LRV nutarimas įsigalioja 2023 01 31.

Dokumentą skaitykite čia.


Mokesčių administravimas

VMI praneša, kad atnaujino leidinį „MAŽOSIOS BENDRIJOS. KLAUSIMAI−ATSAKYMAI“

Leidinys atnaujintas, atsižvelgiant į mažųjų bendrijų ir jų narių apmokestinimo 2023 m. mokestiniu laikotarpiu tvarką. Leidinys papildytas klausimais - atsakymais dėl nekilnojamojo turto mokesčio.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 01 23.


VMI informuoja, kaip gyventojams susigrąžinti pajamų mokesčio permoką arba sumažinti mokėtiną pajamų mokestį

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 01 23.


Valstybės tarnyba

Pakeista Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 01 27.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 11 28 nutarimas Nr. 1176 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 01 26, Identifikacinis kodas 2023-01278.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia papildomą informaciją dėl metinės Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitos (Atn-3 forma) pildymo

Informacija aktuali tiems pirkimų vykdytojams, kurie teikia paslaugas, kurioms taikomos Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatos.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 01 27.


Nuo 2023 m. spalio mėn. tarptautinius pirkimus bus privaloma vykdyti modernizuotoje Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) „SAULĖ IS“

Nuo 2024 m. sausio 1 d. visi naujai pradedami viešieji pirkimai privalomai bus vykdomi tik per „SAULĖ IS“.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 01 27.


Kiti

LR aplinkos ministras patvirtino mažareikšmės žalos aplinkai išieškojimo išlaidų dydį 2023 metams – 88 eurus.

Dokumentą skaitykite čia.


LR socialinės apsaugos ir darbo ministrė patvirtino delspinigių dydį, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, – 0,1 procento.

Įsakymas įsigalioja 2023 02 01.

Delspinigių už ne laiku išmokėtą darbo užmokestį dydžių lentelė čia.

TAR, 2023 01 27, Identifikacinis kodas 2023-01478.


Nuo vasario 1 dienos gali didėti universalios pašto paslaugos tarifai

Ryšių reguliavimo tarnybos informacija, 2023 01 23.


Valstybinės energetikos reguliavimo taryba kviečia vartotojus aktyviai domėtis, kokie yra siūlomi elektros energijos planai, ir esant poreikiai pasirinkti kitą nepriklausomą elektros energijos tiekėją

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos informacija, 2023 01 26.


Vartojimo ginčo nagrinėjimo išlaidos (120,75 Eur) mokamos į valstybės biudžetą

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Informacija, 2023 01 24.