„Teisės aktų žinios”, 2023 m. rugsėjo 4 – 10 d., Nr. 36

Apskaita

Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos parengtiems Biudžeto sandaros įstatymo ir susijusių įstatymų pakeitimams, kuriais siūloma įtvirtinti trejų metų biudžeto sudarymą

Siūlomi pakeitimai įsigaliotų rengiant 2025-2027 m. biudžeto projektą. Šiuo metu yra įteisintas vienerių metų biudžeto išlaidų tvirtinimas, o vėlesnių dvejų metų biudžeto rodikliai – pajamos ir išlaidos – tėra indikatyvūs.

Finansų ministerijos Informacija, 2023 09 06.


Darbas

Neteko galios Dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-298 „Dėl dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5.2 papunktis:

„5. Profesijos, kurių darbuotojų trūksta, nustatomos remiantis šiais kriterijais:

5.1. registruota profesijos darbo jėgos paklausa pramonės, statybos ir žemės ūkio sektoriuose per metus viršija darbo pasiūlą ne mažiau kaip 2 kartus, paslaugų sektoriuje – ne mažiau kaip 5 kartus;

5.2. profesija įsidarbinimo galimybių barometre priskirta didelių įsidarbinimo galimybių profesijų grupei;

5.3. registruotos laisvos darbo vietos pagal profesiją sudaro ne mažiau 5 proc. nuo dirbančiųjų pagal tą profesiją skaičiaus remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis.“

Pakeitimai įsigalioja 2023 09 09.

Užimtumo tarnybos direktoriaus 2019 06 12 įsakymas Nr. V-298 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 09 08, Identifikacinis kodas 2023-17855.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Ekonomikos ir inovacijų ministrė patvirtino Nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą atliekančių asmenų kvalifikacijos arba specialiųjų žinių ir įgūdžių reikalavimų nustatymo aprašą

Dokumentą skaitykite čia.


SoDra

„Sodra“ primena, ką skirtingais atvejais svarbu prisiminti mokslus baigusiems jaunuoliams

„Sodros“ informacija, 2023 09 04.


Viešieji pirkimai

Pakeistas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 1S-109 „Dėl Pirkimų specialisto žinių patikrinimo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeistas Pirkimų specialisto žinių patikrinimo atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1S-109 „Dėl Pirkimų specialisto žinių patikrinimo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija;

2. Pirkimų specialisto žinių patikrinimo atlikimo tvarkos aprašo 1 ir 2 priedai išdėstyti nauja redakcija.

Pakeitimai įsigalioja 2023 09 07.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 06 06 įsakymas Nr. 1S-109 su visais pakeitimai išdėstytas čia.

TAR, 2023 09 06, Identifikacinis kodas 2023-17569.


Viešųjų pirkimų tarnyba kviečia pirkimo vykdytojus registruotis į individualias nuotolines konsultacijas žaliųjų pirkimų klausimais, kurios vyks 2023 m. rugsėjo 21 d.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 09 06.


Viešųjų pirkimų tarnyba atnaujino Virtualią atestavimo sistemą ir pakoregavo bei papildė Pirkimų specialisto žinių patikrinimo atlikimo tvarkos aprašą

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 09 07.


Kiti

Jungtinės Tautos parengė Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo vadovą savivaldybėms (toliau – Vadovas)

Vadovas skirtas padėti savivaldos institucijoms kurti ir įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones ir vykdyti jų stebėseną.

Specialiųjų tyrimų tarnybos Informacija, 2023 09 07.


Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pristato dar vieną naują automatinį įrankį, skirtą pasitikrinti, ar planuojamiems statinio paprastojo remonto darbams privalomas statybą leidžiantis dokumentas

Aplinkos ministerijos Informacija, 2023 09 04.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena darbuotojams, ką svarbu žinoti kilus nesutarimui su darbdaviu ir kur kreiptis, norint išspręsti ginčą

Darbo ginčų komisija daugiausia prašymų išnagrinėti darbo ginčus tarp darbuotojo ir darbdavio gauna iš statybų sektoriaus, antroje vietoje – transporto ir saugojimo veiklos sektoriaus įmonės.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2023 09 07.


Grybai Lietuvos gatvių ir gyvenviečių pavadinimuose: Registrų centras suskaičiavo visus

Registrų centro informacija, 2023 09 07.