„Teisės aktų žinios”, 2023 m. rugsėjo 25 – spalio 1 d., Nr. 39

Apskaita

Skelbiamas 600-ojo tarptautinio audito standarto „Specialūs svarstymai – grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant komponento auditorių darbą)“ vertimas į lietuvių kalbą

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos informacija, 2023 09 26.


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Atitinkamo ministro valdymo srityse veikiančių biudžetinių įstaigų, kurių finansinės apskaitos tvarkymo funkcijos atliekamos centralizuotai, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl finansinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“

Pakeitimai įsigalioja 2023 09 29.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 02 07 nutarimas Nr. 126 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 09 28, Identifikacinis kodas 2023-18887.


Pakeista Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, ir I skyrius „Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ekonominė klasifikacija“ papildytas 4.1.2.1.1.8 papunk­čiu:

„4.1.2.1.1.8. Atsinaujinančių energijos išteklių realizavimo pajamos“.

Pakeitimas taikomas vykdant 2023 metų ir rengiant bei vykdant vėlesnių metų valstybės ir savivaldybių biudžetus.

LR finansų ministro 2003 07 03 įsakymas Nr. 1K-184 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 09 29, Identifikacinis kodas 2023-19093.


Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimas Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja redakcija įsigalioja 2024 01 01.

Taip pat nustatyta, kad:

1. jei, įsigaliojus šiam šiems pakeitimams, valstybės įmonės vadovui 2023 metais nustatyta mėnesinės algos kintamoji dalis už 2022 metais pasiektus valstybės įmonės veiklos rezultatus neišmokėta, ji apskaičiuojama pagal mėnesinės algos pastoviosios bei kintamosios dalies dydžius, nustatytus iki šių pakeitimų įsigaliojimo, ir išmokama iki šių pakeitimų įsigaliojimo galiojusia tvarka;

2. kintamoji dalis už 2023 metais pasiektus valstybės įmonės veiklos rezultatus apskaičiuojama pagal mėnesinės algos pastoviosios bei kintamosios dalies dydžius, nustatytus iki šių pakeitimų įsigaliojimo, ir išmokama vieną kartą šiuose pakeitimuose nustatyta tvarka;

3. premija už gerus valstybės įmonės vadovo darbo rezultatus ir gerą darbo pareigų vykdymą 2023 metais gali būti skiriama iki šių pakeitimų įsigaliojimo galiojusia tvarka.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 08 23 nutarimo Nr. 1341 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2023 09 26, Identifikacinis kodas 2023-18758.


Gyventojų pajamų mokestis

Lietuvos Respublikos finansų ministras nuo 2024 01 01 pripažino neteksiančiais galios:

1. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymą Nr. 298 „Dėl Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 29 straipsnio 2 dalį deklaruojamoms pajamoms taikomos metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio ir metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“;

2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymą Nr. 1K-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“.

TAR, 2023 09 29, Identifikacinis kodas 2023-19092.


Mokesčių administravimas

Valstybinė mokesčių inspekcija teikia seminaro „Registravimas PVM mokėtojais“ dalijamąją medžiagą

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 09 27.


Iki 2023 m. lapkričio 16 d. Valstybinė mokesčių inspekcija kviečia registruotis 18 – 25 m. studentus bei specialistus į pirmąjį jaunimo mokesčių hakatoną

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 09 28.


SoDra

Nuo spalio 1 d. bus perskaičiuotos vadinamosios „Sodros“ išmokų „grindys“ ir „lubos“ – patys mažiausi ir patys didžiausi galimi išmokų dydžiai

Ketvirtojo ketvirčio išmokos bus apskaičiuojamos, taikant 1987,80 euro VDU dydį, kuris galiojo antrąjį 2023 m. ketvirtį.

„Sodros“ informacija, 2023 09 28.


„Sodra“ atsako į dažniausiai užduodamus klausimus apie vaikų slaugymą

„Sodros“ informacija, 2023 09 26.


Kiti

Atnaujinta sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarka

Sveikatos apsaugos ministerijos informacija, 2023 09 25.


Valstybės kontrolė įvertino viešųjų ir administracinių paslaugų skaitmenizavimą

Elektroniniuose valdžios vartuose nėra visų elektroninių paslaugų, o 62 proc. esamų – nesinaudojama.

Valstybės kontrolės informacija, 2023 09 28.


„Regitra“ pristato naujovę – transporto priemonių numerio ženklus su Vyčiu

Vidaus reikalų ministerijos informacija, 2023 09 29.