„Teisės aktų žinios”, 2023 m. rugsėjo 18 – 24 d., Nr. 38

Apskaita

Sukurta analitinė priemonė įrodymais grįstam viešųjų finansų valdymui stiprinti

Finansų ministerija sukūrė analitinį instrumentą, kuris leis įvertinti išlaidų ir pajamų politikos sprendimų poveikį ilgalaikiam šalies viešųjų finansų tvarumui.

Finansų ministerijos informacija, 2023 09 21.


Finansų ministerija informuoja, kad 2023 m. reorganizuotų, likviduotų ir VSS teisinį statusą praradusių subjektų duomenų pateikimui VSAKIS yra atidaryta tarpusavio operacijų derinimo sritis tarpiniame laikotarpyje (2023.01)

Finansų ministerijos Informacija, 2023 09 21.


Darbas

Valstybinė darbo inspekcija primena apie Darbo kodekse numatytą teisę darbuotojams, kurie augina vaiką iki 3 metų, pasinaudoti tam tikromis papildomomis garantijomis

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 09 21.


Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai įmonėse turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 09 19.


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeistas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio komentaras (34 straipsnis. Mokesčio administratoriaus pareigos)

VMI prie FM 2023 09 19 raštas Nr. (18.18-31-1 Mr) R 3592.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.


Viešieji pirkimai

2023 m. spalio 10 d. Viešųjų pirkimų tarnyba kviečia pirkimų vykdytojus į nuotolines konsultacijas apie žaliuosius statybos darbų pirkimus

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 09 21.


Kiti

Seimas grąžino iki 2020 m. birželio galiojusią tvarką, kai, skiriant gyventojams šildymo ir vandens šildymo išlaidų kompensacijas ar socialinę pašalpą, vertinamas gyventojų nuosavybės teise turimas turtas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacija, 2023 09 21.


Trumpasis numeris 111 skiriamas Raudonajam kryžiui

Ryšių reguliavimo tarnybos informacija, 2023 09 19.


Valstybės kontrolė įvertino pedagogų poreikio nustatymą ir priemonių jiems pritraukti taikymą

Valstybės kontrolės informacija, 2023 09 18.


Ministerijos komentaras dėl Valstybės kontrolės ataskaitos apie pedagogų poreikį ir pritraukimą

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija, 2023 09 18.


Nukentėjusiems nuo šalnų ruošiamasi atlyginti derliaus nuostolius

Žemės ūkio ministerijos Informacija, 2023 09 19.