„Teisės aktų žinios”, 2023 m. rugpjūčio 7 – 13 d., Nr. 32

Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeistas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 1V-218 „Dėl Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 08 12.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 06 09 įsakymas Nr. 1V-218 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 08 11, Identifikacinis kodas 2023-16181.


Mokesčių administravimas

Pakeistos Mokesčių administratoriaus ir skolininko taikos sutarties vykdymo procese sudarymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. VA-94 „Dėl Mokesčių administratoriaus ir skolininko taikos sutarties vykdymo procese sudarymo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 08 10.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 12 28 įsakymas Nr. VA-94 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 08 09, Identifikacinis kodas 2023-16004.


Viešieji pirkimai

Specialiųjų tyrimų tarnyba nustatė galimybę piktnaudžiauti, neįtraukiant tiekėjų į Nepatikimų tiekėjų sąrašą

Specialiųjų tyrimų tarnybos informacija, 2023 08 07.


Aplinkos ministerija parengė rekomendacijas, kaip vykdyti žaliuosius viešuosius pirkimus, perkant renginių organizavimo ir maitinimo paslaugas

Aplinkos ministerijos informacija, 2023 08 07.


Kiti

Viešojo valdymo agentūra skelbia valstybės tarnautojų adaptacijos tvarkos įgyvendinimo apklausos rezultatus ir rekomendacijas įstaigoms

Viešojo valdymo agentūros Informacija, 2023 08 09.


Susisiekimo ministerija skatina viešąjį sektorių atnaujinti automobilių parką ir pasikeisti turimas transporto priemones į netaršias

Kompensacijos bus skiriamos viešiesiems juridiniams asmenims, įsigijusiems elektra arba vandeniliu varomą M1 arba N1 klasės transporto priemonę ir tapusiems transporto priemonės valdytoju. Kompensacijos dydis – 5 tūkst. eurų už kiekvieną įsigytą naują bei 2,5 tūkst. eurų už kiekvieną įsigytą naudotą transporto priemonę.

Susisiekimo ministerijos Informacija, 2023 08 09.


Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pabrėžia, kad visi turi stengtis užtikrinti, kad antimikrobiniai vaistai išliktų veiksmingi

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2023 08 09.