„Teisės aktų žinios”, 2023 m. rugpjūčio 14 – 20 d., Nr. 33

Gyventojų pajamų mokestis

Pakeistas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras

1. Pakeistas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 7 dalies 1 punkto komentaras:

„2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos

...

7. Individuali veikla – savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį:

1) savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė arba gamybinė veikla, išskyrus nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veiklą, taip pat finansinių priemonių sandorius;

...“;

2. Pakeistas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 8 dalies komentaras ir jis išdėstytas nauja redakcija

„8. Sporto veikla – sportininko (gyventojo, kuris atlieka tam tikrą fizinę ar protinę veiklą, grindžiamą tam tikromis taisyklėmis ir organizuojamą tam tikra specialiai šiai veiklai nustatyta forma) rengimosi varžyboms ir dalyvavimo varžybose veikla. Treneris, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme, šio Įstatymo taikymo tikslais nėra laikomas sportininku.“.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.

VMI prie FM 2023 08 08 raštas Nr. (18.18-31-1 Mr) RM-29904.


Viešieji pirkimai

Pakeistas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 08 18.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 06 28 įsakymas Nr. 1S-97 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 08 17, Identifikacinis kodas 2023-16304.


Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) kviečia klausyti tinklalaidės VPT youtube kanale aplinkosaugos klausimais

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 08 14.


Viešųjų pirkimų tarnyba atnaujino 2022 m. vidaus sandorių informaciją pagal pirkimų vykdytojų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtų metinių ataskaitų duomenis

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 08 16.


Kiti

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) siūlo tobulinti Seimo narių išlaidų parlamentinei veiklai teisinį reguliavimą

STT nustatė, kad esantinis teisinis reguliavimas sudaro galimybę lėšas, skirtas Seimo narių parlamentinės veiklos išlaidoms, kompensuoti šios veiklos tinkamai nevykdant.

Specialiųjų tyrimų tarnybos informacija, 2023 08 16.


Ryšių reguliavimo tarnyba paaiškina, kodėl, esant dideliam poilsiautojų skaičiui prie jūros, sutrinka mobilaus internetinio ryšio sparta

Pasak ekspertų, mobiliojo ryšio bazinės stoties aptarnaujamų vartotojų skaičius yra baigtinis. Vadinasi, esant dideliam jų skaičiui maksimali užtikrinama sparta yra išdalijama tarp vartotojų įrenginių, prisijungusių prie šios stoties.

Ryšių reguliavimo tarnybos Informacija, 2023 08 16.


Parengtos Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos kūrimo gairės

Gairės skirtos padėti įstaigoms susikurti įstaigos darbo apmokėjimo sistemą ir jos aprašą.

Viešojo valdymo agentūros Informacija, 2023 08 17.


Viešojo valdymo agentūra skelbia, kad yra patvirtinti tipiniai parengties pareigūnų pareigybių aprašymai

Viešojo valdymo agentūros Informacija, 2023 08 17.


Aplinkos apsaugos departamentas parengė atmintinę, kuri padės rasti atsakymus į visus rūpimus klausimus apie eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymui taikomus aplinkosauginius reikalavimus

Aktualu verslui, kurio pagrindinė veikla – automobilių ardymas ir tvarkymas.

Aplinkos ministerijos Informacija, 2023 08 14.


Aplinkos miniserija atsako, kuo skiriasi statinio rekonstravimas nuo naujos statybos?

Aplinkos ministerijos Informacija, 2023 08 14.