„Teisės aktų žinios”, 2023 m. liepos 24 – 30 d., Nr. 30

Apskaita

Finansų ministerija praneša, kad 275 skirtingos informacinės apskaitos sistemos transformavosi į vieną – finansinės apskaitos bendrąją informacinę sistemą (FABIS)

FABIS leidžia ne tik supaprastinti apskaitą, bet ir reikšmingai prisideda prie taupomų valstybės biudžeto lėšų, naudotų senųjų sistemų palaikymui.

Finansų ministerijos informacija, 2023 07 27.


Darbas

Valstybinė darbo inspekcija informuoja, ką pravartu žinoti darbuotojui ir darbdaviui, kai darbuotojas nutraukia darbo sutartį „savo noru“

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 07 25.


Mokesčių administravimas

Pakeista Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. VA-87 „Dėl Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“, 36 punkto ketvirtoji pastraipa:

„Išimtiniais atvejais mokestinis patikrinimas gali būti stabdomas dėl mokestinį patikrinimą atliekančio mokesčių administratoriaus pareigūno ligos, kai sudėtinga ir/arba netikslinga jo pakeisti kitu mokesčių administratoriaus pareigūnu objektyvių ir nuo patikrinimą atliekančio mokesčių administratoriaus pareigūno valios nepriklausančių priežasčių, dėl kurių mokestinį patikrinimą atliekantis mokesčių administratoriaus pareigūnas negali vykdyti savo funkcijų (pvz., nedarbingumas, komandiruotė ir kt.). Tačiau, jei tas pareigūnas serga ilgiau kaip 15 darbo dienų, mokestiniam patikrinimui užbaigti turi būti skiriamas kitas mokesčių administratoriaus pareigūnas Jei pareigūnas negali vykdyti savo funkcijų dėl objektyvių ir nuo patikrinimą atliekančio mokesčių administratoriaus pareigūno valios nepriklausančių priežasčių ilgiau kaip 20 darbo dienų, mokestiniam patikrinimui užbaigti turi būti skiriamas kitas mokesčių administratoriaus pareigūnas.

Pakeitimai įsigalioja 2023 07 29.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 05 05 įsakymas Nr. VA-87 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 07 28, Identifikacinis kodas 2023-15392.


Pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 08 05.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2003 02 26 įsakymas Nr. V-57/1B-160 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 07 28, Identifikacinis kodas 2023-15403.


VMI paskelbė gyventojų turto deklaracijų duomenis už 2022 metus

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 07 25.


VMI atsako į klausimą, ar galima grąžinti mokestinę paskolą anksčiau mokestinės paskolos sutartyje nurodyto termino

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 07 25.


Gyventojų pajamų moketis

Pakeistos Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VA-93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 07 29.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas nustatė, kad pagal pakeistas Taisykles užpildytos Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 forma ir jos priedų GPM311B, GPM311C, GPM311D1, GPM311D2, GPM311E, GPM311F1, GPM311F2, GPM311G formos mokesčio administratoriui teikiamos, deklaruojant nuolatinių Lietuvos gyventojų 2023 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas (uždirbtas) pajamas.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2019 12 12 įsakymas Nr. VA-93 su visais pakeitimais išdėstyta čia.

TAR, 2023 07 28, Identifikacinis kodas 2023-15401.


Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras

Pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 49 ir 96 straipsnių komentaras:

49 straipsnis. Prekės, tiekiamos į kitą valstybę narę;

96 straipsnis. Atvejai, kai pirkėjas privalo išskaityti ir sumokėti PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas.

VMI prie FM viršininko 2023 07 21 raštas Nr. (18.2-31-2) RM-28150.

VMI prie FM viršininko 2023 07 14 raštas Nr. (18.2-31-2 E) RM-27371.

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.


Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) informuoja apie metodinių priemonių pasikeitimus per pastarąjį metų ketvirtį

Kartą per ketvirtį VPT savo svetainėje teiks informaciją apie atliktas korekcijas metodinėje medžiagoje. Į kartą per ketvirtį skelbiamą santrauką apie metodinių priemonių pasikeitimus nepatenka VPT svetainėje jau skelbta informacija.

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 07 24.


Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipia dėmesį, kad neretai pirkimų vykdytojai pirkimų skelbimuose klaidingai užpildo informaciją apie tai, ar vykdomas pirkimas yra „žaliasis“

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2023 07 24.


Kiti

Patvirtinta nauja karšto vandens kokybę užtikrinanti higienos norma ir karšto vandens vartotojų prašoma laikytis trijų legioneliozės prevencijos taisyklių

Liepos 1 d. buvo patvirtinta nauja higienos norma, kuri įpareigojo karšto vandens tiekėjus užtikrinti, kad vandentiekio sistemose karšto vandens temperatūra būtų ne žemesnė nei 50°C, o kiekvieno vandens vartotojo atsakingas elgesys turėtų remtis trimis taisyklėmis, kad vandenyje neatsirastų pavojingą ligą sukeliančių bakterijų – legionelių.

Sveikatos apsaugos ministerijos Informacija, 2023 07 25.


Verslas galės skolintis lėšų visapusiam atsinaujinančių elektrinių įrengimui

Dėl paskolų visapusiam saulės ar vėjo elektrinių įrengimui vartotojai galės kreiptis jau rugpjūčio pradžioje. Paskolos bus teikiamos labai mažoms, mažoms ir vidutinėms, taip pat didelėms įmonėms ir ūkininkams.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Informacija, 2023 07 27.


Ryšių reguliavimo tarnyba papildė kovos priemonių su SMS sukčiais sąrašą

Ryšių reguliavimo tarnybos Informacija, 2023 07 28.


Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba teikia informaciją vartotojams apie jų teises, susidūrus su nenugalimos jėgos aplinkybėmis bei galimybe atsisakyti sudarytų sutarčių

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija, 2023 07 27.