„Teisės aktų žinios”, 2023 m. liepos 10 – 16 d., Nr. 28

Darbas

Valstybinė darbo inspekcija konsultuoja dėl nuotolinio darbo ne Lietuvos Respublikos teritorijoje

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 07 13.


Mokesčių administravimas

VMI praneša, kad yra atnaujintas leidinys „Prizų, laimėjimų ir dovanų apmokestinimas pajamų mokesčiu“

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 07 07.


Gyventojų pajamų mokestis

Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 58 punkto komentaras:

17 straipsnis. Neapmokestinamosios pajamos

1. Neapmokestinamosios pajamos yra šios:

...

58) darbuotojo pagal pasirinkimo sandorius iš darbdavio ar su juo susijusio asmens nauda, gauta įsigijus akcijų neatlygintinai ar už lengvatinę kainą, jeigu akcijos įsigyjamos ne anksčiau kaip po 3 metų nuo teisės į pasirinkimo sandorį suteikimo.

...“.

Valstybinės mokesčių inspekcijos 2023 07 12 raštas Nr. (18.18-31-1 Mr) RM-27035.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20 straipsnio komentaras (20 straipsnis. Su sveikatos priežiūra susijusios prekės ir paslaugos)

Valstybinės mokesčių inspekcijos 2023 07 12 raštas Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-26936.

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.


SoDra

Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.5 papunktis:

„3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

...

3.5. Draudėjo skola – mokėtina draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių ir palūkanų suma, kuri apskaičiuojama prie sumos, kuri pagal teisės aktus turėjo būti sumokėta prieš 2 darbo dienas draudėjo-juridinio asmens praeitą darbo dieną, o draudėjo-fizinio asmens užpraeitą darbo dieną iki duomenų viešinimo dienos, pridėjus atidėtos skolos sumą ir atėmus draudėjo sumokėtas, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų įskaitytas bei nurašytas sumas.

...“

Pakeitimai įsigalioja 2023 07 20.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 02 03 įsakymas Nr. V-50 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 07 13, Identifikacinis kodas 2023-14568.


Pakeisti Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-665 „Dėl Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“ 4 ir 33 punktai

Pakeitimai įsigalioja 2023 07 20.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 12 20 įsakymas Nr. V-665 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 07 13, Identifikacinis kodas 2023-14569.


Pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais

Dokumentas neteko galios 2023 07 14.

Netekęs galios dokumentas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 07 13, Identifikacinis kodas 2023-14474.


Pakeisti Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2023 07 15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 01 25 nutarimas Nr. 86 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 07 14, Identifikacinis kodas 2023-14608.


„Sodra“ informuoja apie pasikeitimus „Sodros“ paskyroje draudėjui suvestinėje apie draudėjo viešus duomenis ir suvestinėje apie įsipareigojimų valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui įvykdymą

„Sodros“ informacija, 2023 07 14.


„Sodra“ praneša, kad apdraustieji ir draudėjai dalį pažymų jau gali užsakyti ir telefonu

„Sodros“ informacija, 2023 07 11.


Kiti

Pakeistas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

 

1. Kodeksas papildytas 5071 straipsniu:

5071 straipsnis. Viešąsias paslaugas teikiančio asmens garbės ir orumo pažeminimas

Fizinio asmens, kuris pagal įstatymų ir (ar) viešojo administravimo subjektų nustatytus reikalavimus paslaugų gavėjui teikia socialines, švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros ir (ar) kitas valstybės ar savivaldybių garantuojamas ir visuomenės nariams vienodai prieinamas paslaugas, garbės ir orumo pažeminimas, reiškiamas raštu, žodžiu, gestais, įžeidžiančiu, įžūliu, provokuojančiu ar kitokiu elgesiu,

užtraukia baudą nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.“

2. Pakeistas Kodekso 589 straipsnis (589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai)

Pakeitimai įsigalioja 2023 07 12.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 07 11, Identifikacinis kodas 2023-14337.


Nuo šiol visi socialinių paslaugų srityje dirbantys darbuotojai turės laikytis patvirtinto Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodekso

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2023 07 14.


Vyriausybė pritarė kelių naudotojo mokesčio pakeitimams

Nuo kitų metų mokestis už naudojimąsi Lietuvos keliais labiausiai didės taršiam, tranzitu per Lietuvos teritoriją vykstančiam transportui – komercinėms krovininėms transporto priemonėms ir autobusams.

Susisiekimo ministerijos Informacija, 2023 07 12.


Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ragina netikėti melagienomis ir nepirkti abejotinų maisto papildų

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2023 07 13.