„Teisės aktų žinios”, 2023 m. gegužės 8 – 14 d., Nr. 19

Apskaita

Viešai pristatytas patobulintas mokestinių pasiūlymų paketas, kuriame – dar daugiau sąžiningumo

Finansų ministerijos informacija, 2023 05 08.


Finansų ministerija kviečia naudotis individualios veiklos skaičiuokle, kurioje galima pasitikrinti mokesčių pokyčius, kurie įsigaliotų priėmus mokestinį paketą

Finansų ministerijos informacija, 2023 05 10.


Apskaita biudžetinėse įstaigose

Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo straipsniai

1. Papildyta 15 straipsnio 1 dalis 3 punktu:

15 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių ilgalaikio materialiojo turto nuoma

1. Sprendimą dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos gali priimti valstybės turto valdytojas, o sprendimą dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos – savivaldybės taryba ar jos įgaliota institucija,jeigu:

...

3) nuomojama valstybės arba savivaldybės elektroninių ryšių infrastruktūra, skirta šalies gynybai ar saugumui užtikrinti, ir tai nekelia grėsmės nacionalinio saugumo interesams. Vertinimo, ar dėl materialiojo turto nuomos kyla grėsmių šalies gynybos ar saugumo funkcijų vykdymui, tvarką nustato Vyriausybė.

...“

2. Pakeistas 23 straipsnis (23 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių, kaip juridinio asmens dalyvio, turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimas).

Pakeitimai įsigalioja 2023 06 01.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 12 21, Identifikacinis kodas 2022-26095.


Darbas

Birželio 1-ąją įsigalioja Darbo kodekso pataisa: panaikinama kompensacija už kilnojamojo darbo pobūdį

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2023 05 09.

LR darbo kodeksas išdėstytas čia.


Labdara ir parama

VMI skelbia seminaro „Paramos gavimo, teikimo ataskaitos FR0477, FR0478“ dalijamąją medžiagą.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2023 05 09.


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 47 straipsnio komentaras (47 straipsnis. Diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms, jų įsteigtoms įstaigoms, agentūroms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir konsulinių įstaigų personalui ir jo šeimos nariams skirtos prekės ir paslaugos)

VMI prie FM 2023 05 04 raštas Nr. (18.2-31-2) RM-17092.

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo komentaras su visais pakeitimais išdėstytas čia.


Valstybės tarnyba

Po svarstymo Seime pritarta Valstybės tarnybos pertvarkos įstatymų paketui

Vidaus reikalų ministerijos Informacija, 2023 05 11.


Viešojo valdymo agentūra 2023 m. gegužės 18 d. 9.30 val. organizuoja metodinę konsultaciją „Valstybės tarnautojų tarnybinė atsakomybė bei nušalinimas, aktuali teisminė praktika pagal konkrečias nuobaudų rūšis ir valstybės tarnautojų socialinės garantijos“

Viešojo valdymo agentūros informacija, 2023 05 11.


Viešieji pirkimai

Pakeistas Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1S-92 „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“ 62 punktas:

„62. Pirkimo vykdytojas, prieš pateikdamas Viešųjų pirkimų tarnybai tarptautinių pirkimų skelbimų formas: T01 (Išankstinis informacinis skelbimas), T02 (Skelbimas apie pirkimą), T04 (Reguliarus orientacinis skelbimas. Komunalinės paslaugos), T05 (Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos), T12 (Skelbimas apie projekto konkursą), T15 (Pranešimas dėl savanoriško ex ante skaidrumo), T21 (Socialinės ir kitos specialiosios paslaugos. Viešosios sutartys), T22 (Socialinės ir kitos specialiosios paslaugos. Komunalinės paslaugos) ir supaprastintų pirkimų skelbimo Sk-1 tipinę formą „Skelbimas apie pirkimą“ (toliau – Sk-1), skelbimo pildymo skiltyje „Priedas“ privalo užpildyti lauką: „Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas)“.“

Pakeitimai įsigalioja 2023 05 09.

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 06 21 įsakymas Nr. 1S-92 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 05 08, Identifikacinis kodas 2023-08727.


Nuo 2022 m. liepos 12 d. pradedamas taikyti Europos parlamento ir tarybos reglamentas (toliau – Reglamentas) (ES) 2022/2560 dėl vidaus rinką iškraipančių užsienio subsidijų

Reglamente numatyti privalomo pranešimo EK reikalavimai pradedami taikyti nuo 2023 m. spalio 12 d. Pagal šį reglamentą tam tikrais atvejais (paprastai – itin didelės vertės) viešųjų pirkimų sutartys negalės būti sudaromos, kol nebus gautas Europos Komisijos (EK) galutinis sprendimas.

Viešųjų pirkimų tarnybos Informacija, 2023 05 09.


Kiti

Valstybės kontrolė atliko 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos auditą

Audito metu įvertinus 37 projektus, 28-iuose jų buvo nustatyta įvairaus pobūdžio neatitikimų. O įvertinus 30,64 mln. Eur vertės išlaidų tinkamumą finansuoti nustatyta, kad vertintuose projektuose 2,61 mln. Eur išlaidų – netinkamos finansuoti ES pinigais. Dažniausiai pasitaikančios klaidos buvo nustatytos viešųjų pirkimų ir ne perkančiųjų organizacijų pirkimų procedūrose.

Valstybės kontrolės informacija, 2023 05 09.


Patikslinti reikalavimai atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus išrašantiems atliekų tvarkytojams

Nuo šiol gaminių ir pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai bus išrašomi sutvarkius gaminių ir pakuočių atliekas tokiais atliekų naudojimo būdais, kokiais jų kiekis įskaičiuojamas atsiskaitant Europos Komisijai už įvykdytas direktyvose nustatytas užduotis.

Aplinkos ministerijos informacija, 2023 05 12.


Nauji GPAIS (vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema) lydraščių funkcionalumo pokyčiai, aktualūs atliekų darytojams ir tvarkytojams

Pagrindinis pokytis – automatinis neužbaigtų lydraščių tvirtinimas, kuris vartotojams sutaupys laiko ir nereikalaus papildomų veiksmų atlikimo sistemoje, nes sistema šį veiksmą atliks už pačius vartotojus.

Aplinkos ministerijos informacija, 2023 05 09.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija supažindina su išmokų šeimai mokėjimo ypatumais, kai šeima išvyksta gyventi ar dirbti į kitą Europos Sąjungos valstybę

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2023 05 11.


Maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai įspėja – ne visų rūšių dešrelės yra tinkamos kepimui

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija, 2023 05 12.


Nustatyta prognozuojama elektros energijos rinkos kaina 2023 metų antrajam pusmečiui

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos informacija, 2023 05 11.


LR žemės ūkio ministras nustatė, kad nacionalinės pagalbos dydis pieno gamintojams – 82 Eur už pieninę karvę

TAR, 2023 05 12, Identifikacinis kodas 2023-09067.


Pakeistas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsniai:

108 straipsnis. Smulki vagystė, sukčiavimas, svetimo turto pasisavinimas ar iššvaistymas;

115 straipsnis. Tyčinis svetimo turto sunaikinimas ar sugadinimas;

122 straipsnis. Autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimas;

125 straipsnis. Pramoninės nuosavybės teisių pažeidimas;

137 straipsnis. Neteisėtas stiprių alkoholinių gėrimų, brogos, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) gaminimas, įgijimas, laikymas, gabenimas arba naminių stiprių alkoholinių gėrimų gamybos įrangos gaminimas, laikymas, gabenimas ar realizavimas

187 straipsnis. Ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų ir duomenų pateikimo tvarkos pažeidimas

205 straipsnis. Finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas;

589 straipsnis. Administracinius nusižengimus tiriantys ir protokolus surašantys pareigūnai.

2. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas papildytas šiais straipsniais:

1131 straipsnis. Riboženklio ar geodezinio ženklo pakeitimas;

1871 straipsnis. Mokesčių nesumokėjimas;

4741 straipsnis. Neteisėtas poveikis elektroniniams duomenims ar informacinei sistemai.

Pakeitimai įsigalioja 2023 06 01.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 05 04, Identifikacinis kodas 2023-08476.


Pakeistas Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsniai:

141 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas;

156 straipsnis. Vaiko pagrobimas arba naujagimių sukeitimas;

176 straipsnis. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimas;

178 straipsnis. Vagystė;

180 straipsnis. Plėšimas;

181 straipsnis. Turto prievartavimas;

182 straipsnis. Sukčiavimas;

183 straipsnis. Turto pasisavinimas;

184 straipsnis. Turto iššvaistymas;

1891 straipsnis. Neteisėtas praturtėjimas;

190 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas;

192 straipsnis. Autorių teisių ar gretutinių teisių objekto neteisėtas atgaminimas, neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas ar laikymas;

195 straipsnis. Pramoninės nuosavybės teisių pažeidimas;

196 straipsnis. Neteisėtas poveikis elektroniniams duomenims;

197 straipsnis. Neteisėtas poveikis informacinei sistemai;

199 straipsnis. Kontrabanda;

1991 straipsnis. Muitinės apgaulė;

1992 straipsnis. Neteisėtas disponavimas akcizais apmokestinamomis prekėmis;

200 straipsnis. Neteisėtas prekių ar produkcijos neišvežimas iš Lietuvos Respublikos;

201 straipsnis. Neteisėtas naminių stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) gaminimas, laikymas, gabenimas ar realizavimas;

203 straipsnis. Neteisėta juridinio asmens veikla;

204 straipsnis. Svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimas;

206 straipsnis. Kredito, paskolos, tikslinės paramos, subsidijos ar dotacijos panaudojimas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką;

207 straipsnis. Kreditinis sukčiavimas;

208 straipsnis. Skolininko nesąžiningumas;

209 straipsnis. Nusikalstamas bankrotas;

212 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas;

219 straipsnis. Mokesčių nesumokėjimas;

220 straipsnis. Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas;

221 straipsnis. Deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimas;

222 straipsnis. Apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas;

223 straipsnis. Aplaidus finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas;

224 straipsnis. Netikrų ar suklastotų pašto ženklų, važiavimo ar kitokių bilietų, banderolių ar kitų oficialių žymėjimo ženklų pagaminimas, laikymas ar realizavimas;

2241 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas;

246 straipsnis. Aprašyto ar areštuoto turto arba turto, kuriam nustatytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, perleidimas, paslėpimas, sunaikinimas ar sugadinimas;

248 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas;

253 straipsnis. Neteisėtas disponavimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis;

255 straipsnis. Šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų laikymo, nešiojimo ar gabenimo taisyklių pažeidimas;

256 straipsnis. Neteisėtas disponavimas branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba kitais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais;

267 straipsnis. Neteisėtas disponavimas stipriai veikiančiomis ar nuodingosiomis medžiagomis;

2671 straipsnis. Biologinio ginklo kūrimas ar neteisėtas disponavimas juo;

277 straipsnis. Kovos su epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių pažeidimas;

281 straipsnis. Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas.

2. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas papildytas šiais straipsniais:

2532 straipsnis. Šaunamųjų ginklų, šaudmenų, sprogmenų, sprogstamųjų medžiagų ar strateginių prekių kontrabanda;

2562 straipsnis. Branduolinių ar radioaktyviųjų medžiagų arba kitų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių kontrabanda;

2601 straipsnis. Narkotinių ar psichotropinių medžiagų kontrabanda;

2661 straipsnis. Pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrabanda;

2672 straipsnis. Stipriai veikiančių, nuodingųjų ar cheminių medžiagų kontrabanda;

2673 straipsnis. Biologinių medžiagų, mikroorganizmų ar toksinų kontrabanda;

2764 straipsnis. Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatyme nurodytų medžiagų kontrabanda;

2821 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas.

3. Neteko galios Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsniai:

186 straipsnis. Turtinės žalos padarymas apgaule;

298 straipsnis. Neteisėtas žemėnaudos riboženklio pakeitimas.

Pakeitimai įsigalioja 2023 06 01.

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 05 04, Identifikacinis kodas 2023-08475.


Pakeisti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso straipsniai:

122 straipsnis. Suėmimo skyrimo pagrindai ir sąlygos;

151 straipsnis. Laikinas nuosavybės teisės apribojimas;

167 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo pradžia tik pagal nukentė jusiojo skundą ar jo teisėto atstovo pareiškimą, ar prokuroro reikalavimą;

225 straipsnis. Apygardos teismui teismingos baudžiamosios bylos.

Pakeitimai įsigalioja 2023 06 01.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2023 05 04, Identifikacinis kodas 2023-08477.