14 situacija

Klausimas

1. kultūros centras ne PVM mokėtojas perka iš Latvijos įmonės PVM mokėtojos scenos, LED ekrano nuomą ir įgarsinimo paslaugas (renginiui, kuris vyksta Lietuvoje). Latvijos įmonė išrašo sąskaitą su Latvijos PVM’u. Ar teisingai elgiasi tiekėjas?
2. Kokiais atvejais kultūros centras gali ir/ar turi registruotis PVM mokėtoju?


Atsakymas

1. Prievolė apskaičiuoti ir sumokėti PVM Lietuvoje atsiranda, kai paslaugų pirkėjas pagal PVMĮ nuostatas yra apmokestinamasis asmuo, vykdantis ekonominę veiklą, perka paslaugas iš užsienio asmens, neįsikūrusio Lietuvoje, kurios faktiškai suteiktos Lietuvoje (PVMĮ 95 str. 2 d.). Kai biudžetinė įstaiga ekonominės veiklos nevykdo ir nėra įsiregistravusi PVM mokėtoja, paslaugų įsigijimo prasme ji laikoma neapmokestinamuoju asmeniu, todėl ir prievolės apskaičiuoti ir sumokėti PVM Lietuvoje nėra (PVMĮ 13 str. 2 d. 2 p. komentaras). Latvijos įmonė už faktiškai suteiktas paslaugas Lietuvoje turi išrašyti sąskaitą su latvišku PVM.

2. PVM mokėtojų registravimas ir jų prievolės nustatytos PVMĮ 71 str., 711 str., 72 str. Prievolė registruotis PVM mokėtojais atsiranda apmokestinamiesiems asmenims vykdantiems ekonominę veiklą, kai prekių tiekimo ar paslaugų teikimo suma šalies teritorijoje per paskutinius 12 mėn. viršijo 45000 € (PVMĮ 71 str.). Savanoriškai registruotis PVM mokėtojais gali asmenys, kurie pagal PVMĮ nuostatas yra apmokestinamieji asmenys vykdantis ekonominę veiklą, ir kurių prekių tiekimo ar paslaugų teikimo atlygis per paskutinius 12 mėn. neviršija nustatytos 45000 € ribos (PVMĮ 72 str.).

Kai juridinis asmuo nėra apmokestinamasis asmuo pagal PVMĮ nuostatas, bet įsigyja prekių iš kitos valstybės narės, kurių vertė praėjusiais kalendoriniais metais ar numatomą įsigyti einamaisiais kalendoriniais metais, viršija 14000 €, atsiranda prievolė skaičiuoti ir sumokėti PVM į valstybės biudžetą ir pateikti prašymą įregistruoti PVM mokėtoju (PVMĮ 711 str.).