12 situacija

Klausimas

Pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą verslininkas, dirbantis pagal individualios veiklos pažymą, laikomas smulkiojo ar vidutinio verslo subjektu, jeigu neturi jam dirbančių darbuotojų?


Atsakymas

Pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą verslininko sąvoka apibrėžta taip, kad tai fizinis asmuo vykdantis ekonominę veiklą, o smulkiojo verslo ar vidutinio verslo subjekto sąvoka, kad verslininkas, kuris atitinka 4 str. nustatytas sąlygas, laikomas verslo subjektu. Todėl, pagal šio įstatymo nuostatas, asmuo vykdantis individualią veiklą pagal pažymą yra laikomas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektu. Šiame įstatyme atskirai apie asmenis, vykdančius individualią veiklą, nieko nepasakyta. Toliau įsijungia daug faktorių: paramos teikėjas, paramos formos, veiklos pobūdis ir pan., todėl tolimesniuose veiksmuose reikia žiūrėti konkrečias sąlygas.