1 situacija

Klausimas

Įmonėje vyko renginys, kurio metų buvo išdalinti dovanų kuponai (dovanų kuponai nesusiję su įmonės veikla). Atsakykite, ar galima traukti dovanų kuponus į reprezentacines išlaidas, ar tai bus neleidžiami atskaitymai?


Atsakymas

Tiksliai atsakyti negalime, nes neaišku koks renginys vyko, t.y., reprezentuojantis įmonę, jos prekes/paslaugas ar pramoginis renginys, kam dovanų kuponai buvo išdalinti ir kokia jų vertė. Pelno mokesčio įstatymo 22 str. 2 d. nustatyta kokios sąnaudos laikomos reprezentacinėmis: „Reprezentacinės sąnaudos – vieneto lėšos, kurias jis skiria naujiems verslo ryšiams su kitais vienetais arba fiziniais asmenimis, išskyrus vieneto darbuotojus, akcininkus, savininkus bei kontroliuojamuosius ar kontroliuojančius vienetus ar kontroliuojančius nuolatinius gyventojus, užmegzti arba esamiems pagerinti. Reprezentacinės sąnaudos patiriamos konkrečių asmenų naudai.“ Taigi, reprezentacijos paskirtis ir tikslas yra pristatyti įmonę, jos veiklos pobūdį, prekes/paslaugas arba reprezentuoti Lietuvą, tuo siekiant užmegzti naujus ryšius su būsimais klientais, investuotojais, verslo partneriais, arba stiprinti ryšį su jau esamais, didinti pardavimų apimtis ir pan. Įteikiamų daiktų įsigijimo išlaidos reprezentacinėmis sąnaudomis gali būti pripažintos tik tada, kai jie yra reprezentatyvūs, t.y., ant jų yra įmonės simbolis, pavadinimas, prekės ženklas ir pan. Reprezentacinėmis sąnaudomis gali būti pripažintos smulkios ir nedidelės vertės verslo dovanos (parkeriai, gėlių puokštės ir pan.). Turite įsivertinti koks renginys vyko, kokiu tikslu buvo išdalinti dovanų kuponai, nesusiję su įmonės veikla ir kokią naudą tokie išdalinti kuponai gali atnešti įmonei, kam buvo išdalinti kuponai ir kokios vertės. Norint pripažinti dovanų kuponus reprezentacinėmis sąnaudomis, turite turėti svarius ir aiškius įrodymus dėl įmonės ir jos prekių/paslaugų reprezentavimo ir galimos gauti naudos ateityje. Jeigu to įrodyti negalite, kuponų įsigijimo išlaidos turi būti priskirtos neleidžiamais atskaitymais (PMĮ 31 str. 1 d. 9 p.).

Atkreipiame dėmesį į tai, kad reprezentacinės sąnaudos patiriamos konkretiems asmenims. Nedidelės vertės dovanos GPM neapmokestinamos, tačiau jeigu suma viršija 100 €, atsiranda prievolė skaičiuoti GPM.