Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas

Dėl Fizinio asmens, siekiančio administruoti fizinio asmens bankroto procesą, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams ir juridinio asmens, siekiančio administruoti fizinio asmens bankroto procesą, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams formų patvirtinimo

2020 01 13, Nr. V4-15, TAR, 2020 01 21, Identifikacinis kodas 2020-00899