VMI viršininko įsakymas

Dėl Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo

2004 06 23, Nr. VA-128, Žin., 2004 07 10, Nr. 107-4025 (atnaujinta 2021 02 13)