„Teisės aktų žinios”, 2022 m. rugpjūčio 16 – 21 D., Nr. 31

Apskaita

Finansų ministerija atkreipia dėmesį į teisės aktų, reglamentuojančių viešojo sektoriaus subjektų apskaitą ir atskaitomybę, pokyčius ir naujus teisės aktus

Finansų ministerijos informacija, 2022 07 29.


Darbas

Pakeistas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 08 17.

Užimtumo tarnybos direktoriaus 2022 07 04 įsakymas Nr. V-197 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 08 16, Identifikacinis kodas 2022-17149.


Mokesčių administravimas

Pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Muitinės departamento surenkamąsias sąskaitas, ir pajamų, gautų už muitinės teikiamas papildomas paslaugas, mokamų į kitų muitinės įstaigų sąskaitas, kodų sąrašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 01.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento direktoriaus 2003 02 26 įsakymas Nr. V-57/1B-160 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 05 13, Identifikacinis kodas 2022-10200.


SoDra

Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VSDFV) direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 01.

VSDFV direktoriaus 2011 07 05 įsakymas Nr. V-269 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 06 23, Identifikacinis kodas 2022-13465.


Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 01.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2011 07 05 įsakymas Nr. V-269 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 08 18, Identifikacinis kodas 2022-17306.


Valstybės tarnyba

Pakeistas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 3 dalies 2 punktas:

17 straipsnis. Valstybės tarnautojų teisės

3. Teisę atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą – Vyriausybės nustatyta tvarka grįžti į eitas arba, jeigu nėra galimybės, kitas lygiavertes karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje – ir teisę atkurti įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymuose nustatytai kadencijai) statusą – Vyriausybės nustatyta tvarka grįžti į eitas arba, jeigu nėra galimybės, kitas lygiavertes įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymuose nustatytai kadencijai) pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje – turi:

2) asmenys, kurie atsistatydino savo noru iš karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigų dėl terminuotos diplomato tarnybos sutarties sudarymo pagal Diplomatinės tarnybos įstatymo 28 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis, – per 3 mėnesius nuo terminuotos diplomato tarnybos sutarties pabaigos.

…”

Pakeitimai įsigalioja 2022 09 01.

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 06 10, Identifikacinis kodas 2022-12617.


Kiti

Dauguma nepriklausomo tiekimo vartotojų, sudarę fiksuotos kainos sutartis, už elektrą moka pigiau nei būtų mokėję nepasirinkę tiekėjo

Energetikos ministerijos informacija, 2022.08.16.


Vartotojų teisių apsaugos tarnyba skelbia atmintinę „Automobilio įsigijimo etapai“

Vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija, 2022 08 16.


Vartotojų teisių apsaugos tarnyba skelbia atmintinę „Automobilio pirkimo-pardavimo sutartis“

Vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacija, 2022 08 18.


Sveikatos apsaugos ministerija primena, ką reikia daryti pajutus COVID-19 ligos simptomus

Sveikatos apsaugos ministerijos informacija, 2022 08 19.


Sveikatos apsaugos ministerija primena: nuo rugsėjo 1-osios visos šalies gydymo įstaigos pacientų duomenis privalo tvarkyti e.sveikatos sistemoje

Norėdamos teikti ir gauti duomenis iš e.sveikatos sistemos bei naudotis Išankstinės pacientų registracijos informacine sistema (IPR IS), gydymo įstaigos turi pasirašyti sutartį su e.sveikatos sistemos ir IPR IS pagrindiniu tvarkytoju – Registrų centru.

Sveikatos  apsaugos ministerijos informacija, 2022 08 19.


Nuo rugsėjo 1 d. trumpėja darbo laikas švietimo įstaigų karjeros specialistų

Nors darbo valandų skaičius sumažintas iki 36 val., atlyginimas nuo to nesikeis.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija, 2022 08 17.


Žemės ūkio ministerija primena, kad nuo rugpjūčio 1 d. ūkininkai gali paprasčiau įdarbinti darbuotojus iš užsienio

Į Užimtumo tarnybą dėl leidimų dirbti kreiptis nereikia, jei nėra išnaudota Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo kvota.

Darbdavys turi informuoti Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kad užsienietis atitinka vieną iš darbui Lietuvoje būtinų sąlygų: turi reikiamą darbui kvalifikaciją arba 1 metų darbo patirtį per pastaruosius 3 metus, susijusią su atliktinu darbu, arba jam numatoma mokėti vidutinį darbo užmokestį.

Žemės ūkio ministerijos informacija, 2022-08-18.