„Teisės aktų žinios”, 2022 m. birželio 27 – liepos 3 d., Nr. 26

Darbas

Pakeistas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jis išdėstytas nauja redakcija

Nauja dokumento redakcija įsigalioja 2022 07 01.

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 06 30 įsakymo Nr. A1-348 nauja redakcija išdėstyta čia.

TAR, 2022 06 29, Identifikacinis kodas 2022-13998.


Nuo liepos 1 d., nustačius nelegalų darbą arba nedeklaruotą savarankišką veiklą, bus naikinamas bedarbio statusas

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 06 29.


Valstybinė darbo inspekcija teikia ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ TYRIMO METODINIŲ NURODYMŲ TAIKYMO ĮMONĖSE METODINES REKOMENDACIJAS

Valstybinės darbo inspekcijos informacija, 2022 06 30.


Nuo 2022 07 01 pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 30 d. nutarimą Nr. 438 „Dėl Valstybės stipendijų sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Netekęs galios dokumentas išdėstytas čia.

TAR, 2022 06 29, Identifikacinis kodas 2022-14056.


Mokesčių administravimas

VMI informuoja, kad paskelbti nauji Metinių gyventojų (šeimos) turto deklaracijų duomenys už 2021 metus

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 06 29.


VMI informuoja, jog paskelbė techninę dokumentaciją, kaip kasos aparatais į Išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemį i.EKA turės būti teikiami kasos kvitų duomenys

Nuo 2023 m. duomenis teiks verslininkai, kurių pajamos 2021 m. viršijo 300 tūkst. Eurų (nuo sausio 1 d. – naudojantys kompiuterinius kasos apparatus, nuo lapkričio 1 d. – PVM mokėtojai, naudojantys elektroninius kasos aparatus

Nuo 2024 m. gegužės 1 d. duomenis teiks verslininkai, naudojantys senuosius kasos apparatus, kurių negalima įsigyti nuo 2019 m.

Nuo 2025 m. gegužės 1 d. duomenis mokesčių administratoriui per i.EKA sistemą teiks visi verslo atstovai.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 07 01.


VMI informuoja, kad Lietuvos prekybininkai negali Rusijos piliečiams parduoti tam tikrų prabangos prekių, nurodytų Reglamente (kai jų vertė viršija 300 EUR už vienetą)

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 07 01.

2014 m. liepos 31 d. Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje.


Pridėtinės vertės mokestis

Pakeisti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo straipsniai:

41 straipsnis. Prekių įsigijimas iš kitos valstybės nares;

40 straipsnis. Ypatingi atvejai, kai importuojamos prekės neapmokestinamos importo PVM;

47 straipsnis. Diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms, jų įsteigtoms įstaigoms, agentūroms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir konsulinių įstaigų personalui ir jo šeimos nariams skirtos prekės ir paslaugos.

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 01.

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2021 12 28, Identifikacinis kodas 2021-27359.


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimas Nr. 442 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams, Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, agentūroms ir Europos investicijų bankui“

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 01.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 04 16 nutarimas Nr. 442 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 06 27, Identifikacinis kodas 2022-13566.

TAR, 2022 06 27, Identifikacinis kodas 2022-13570.


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims“

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 01

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 06 13 nutarimas Nr. 899 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 06 29, Identifikacinis kodas 2022-14022.


Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“

Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas tiekiamiems mobiliesiems telefonams, planšetėms ir nešiojamiesiems kompiuteriams bus taikomas iki 2026 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimai įsigalioja 2022 06 30.

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 06 13 nutarimas Nr. 900 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 06 29, Identifikacinis kodas 2022-14014.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija, 2022 07 01.


Priešgaisrinė sauga

Pakeistas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“

Pakeitimai įsigalioja 2022 06 30.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2005 02 18 įsakymas Nr. 64 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 06 29, Identifikacinis kodas 2022-13997.


SoDra

Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo straipsniai:

6 straipsnis. Asmenys, draudžiami socialiniu draudimu dėl jų socialinio statuso ypatybių;

12 straipsnis. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas.

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 01.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 06 28, Identifikacinis kodas 2022-13891.


Pakeisti Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo straipsniai:

2 straipsnis. Ligos socialinis draudimas ir motinystės socialinis draudimas;

3 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos;

4 straipsnis. Asmenys, draudžiami ligos socialiniu draudimu ir motinystės socialiniu draudimu;

10 straipsnis. Ligos išmokos sergančiam šeimos nariui slaugyti arba vaikui prižiūrėti mokėjimo trukmė;

11 straipsnis. Ligos išmokos užkrečiamųjų ligų protrūkių arba jų epidemijų metu mokėjimo trukmė;

111 straipsnis. Ligos išmokų skyrimo ir mokėjimo ypatumai Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną.

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 01.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio 11 dalyje nurodytų asmenų draudimas valstybės lėšomis ir ligos socialinio draudimo bei motinystės socialinio draudimo garantuojamų išmokų mokėjimas pradedami vykdyti 2022 m. gruodžio 1 d. už laikotarpį nuo 2022 m. liepos 1 d.

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2021 12 22, Identifikacinis kodas 2021-26584.

TAR, 2022 06 28, Identifikacinis kodas 2022-13892.


Pakeisti Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo straipsniai:

8 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo galiojimas (pakeitimai įsigalioja 2022 06 29);

17 straipsnis. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos (pakeitimai įsigalioja 2022 07 01).

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 06 28, Identifikacinis kodas 2022-13883.

TAR, 2022 06 28, Identifikacinis kodas 2022-13890.


Nuo 2022 07 01 keičiasi VSD ir PSD įmokų kodai asmenims (Vienas įmokos kodas – 444), įsigijusiems verslo liudijimą, vykdantiems individualią veiklą, individualią žemės ūkio veiklą, neveikiančių individualių įmonių savininkams, neveikiančių mažųjų ir ūkinių bendrijų nariams ir savarankiškai PSD besidraudžiantiems asmenims

„Sodros” informacija, 2022 06 27.


Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai

Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo“

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 01 ir yra taikomi finansinių ataskaitų rinkiniams, rengiamiems už 2022 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 06 11 įsakymas Nr. 1K-213 su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2022 06 30, Identifikacinis kodas 2022-14280.


Viešieji pirkimai

Pakeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo straipsniai:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos;

93 straipsnis. Viešųjų pirkimų tarnyba;

95 straipsnis. Viešųjų pirkimų tarnybos kompetencija.

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 01.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2021 10 15, Identifikacinis kodas 2021-21632.


Pakeisti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo straipsniai:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos;

101 straipsnis. Viešųjų pirkimų tarnybos kompetencija.

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 01.

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2021 10 15, Identifikacinis kodas 2021-21633.


Prasideda pirkimų specialistų atestavimas. Ką svarbu žinoti?

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija, 2022 06 30.


Kiti

Pakeisti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso straipsniai:

494 straipsnis. Globėjo ar rūpintojo atleidimas arba nušalinimas nuo pareigų;

4961 straipsnis. Teismo pareiga inicijuoti bylos dėl vaiko nuolatinės globos ar rūpybos nustatymo, vaiko globėjo ar rūpintojo paskyrimo nagrinėjimą ir pasirengimas nagrinėti teismo iniciatyva pradėtą bylą;

500 straipsnis. Įrodymų pateikimas;

501 straipsnis. Pasirengimas nagrinėti bylą;

668 straipsnis. Turtas, iš kurio negali būti išieškoma;

689 straipsnis. Disponavimo piniginėmis lėšomis, esančiomis kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje atidarytoje skolininko sąskaitoje (sąskaitose), apribojimas ir išieškojimas iš tokioje sąskaitoje (sąskaitose) laikomų piniginių lėšų.

Pakeitimai įsigalioja 2022 07 01.

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas su visais pakeitimais išdėstytas čia.

TAR, 2018 07 11, Identifikacinis kodas 2018-11774.

TAR, 2020 06 19, Identifikacinis kodas 2020-13473.

TAR, 2022 01 04, Identifikacinis kodas 2022-00071.


Nuo liepos - daugiau apsaugos skolininkams

Iki šiol skolininkams būdavo nustatoma laisvai disponuojama suma, kurią skolininko prašymu jo sąskaitoje nustatydavo nurodymų teikėjai. Nuo liepos ją keičia pagal teisės aktus apskaičiuota minimalių vartojimo poreikių dydžio (MVPD) neišieškoma suma (267 Eur). Juridiniams asmenims minimalių vartojimo poreikių dydžio neišieškoma suma nebus taikoma. Neišieškomą sumą juridiniams asmenims, kaip ir iki šiol, nustatys nurodymų teikėjai.

Registrų centro informacija, 2022 06 29.


Nuo 2022 metų rugpjūčio 1 dienos mamos ir tėčiai, auginantys vieną vaiką iki 12 metų, įgys teisę į mamadienį ir tėvadienį

Mamos ir tėčiai, auginantys vieną vaiką iki 12 metų, įgyja teisę į mamadienį ir tėvadienį 1 kartą per 3 mėnesius, o auginantys du vaikus iki 12 metų, kai vienas ar abu vaikai turi negalią, – 2 dienas per mėnesį (iki šiol buvo 1 d.).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, 2022 06 28.


Sveikatos apsaugos ministerija rekomenduoja, kaip saugoti sveikatą kaitros metu

Sveikatos apsaugos ministerijos informacija, 2022 06 27.


Produktai, pagaminti pagal Nacionalinę maisto kokybės sistemą, jau gali būti ženklinami dviem ženklais

Žemės ūkio ministerijos informacija, 2022 06 29.


Nuo lapkričio 1 d. įsigalioja nauji reikalavimai sidro gamybai

Sidre vaisių sultys turi sudaryti ne mažiau kaip 20 tūrio proc. Iki šiol tai nebuvo reglamentuota. Numatytas pereinamasis laikotarpis iki 2023 m. liepos 31 d.

Žemės ūkio ministerijos informacija, 2022 06 28.