Ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai (metais)