Elektros energijos kainos (elektros energijai, sunaudotai nuo 2018 01 01)