Elektros energijos kainos (elektros energijai, sunaudotai nuo 2021 01 01)