Elektros energijos kainos (elektros energijai, sunaudotai nuo 2021 07 01)