Elektros energijos kainos (elektros energijai, sunaudotai nuo 2019 01 01)