Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas

Dėl Duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašo patvirtinimo

2019 03 14, Nr. 1T-35 (1.12.E), TAR, 2019 03 14, Identifikacinis kodas 2019-04104

Kad matytumėte šį puslapį, jūs turite prisijungti prie sistemos.