Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas

Dėl Duomenų subjekto teisių gauti informaciją, susipažinti su asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti ar ištrinti asmens duomenis ir apriboti jų tvarkymą įgyvendinimo, kai duomenų subjektas šias teises įgyvendina per Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 07 30, Nr. 1T-73(1.12.E), TAR, 2018 07 30, Identifikacinis kodas 2018-12601

Kad matytumėte šį puslapį, jūs turite prisijungti prie sistemos.