Susisiekimo ministro įsakymas

Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valdomuose registruose ir valstybės informacinėse  istemose tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 07 26, Nr. 3-384, TAR, 2018 07 26, Identifikacinis kodas 2018-12453 (atnaujinta 2019 01 01)

Kad matytumėte šį puslapį, jūs turite prisijungti prie sistemos.