Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas

Dėl Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 07 27, Nr. 1T-72(1.12.E), TAR, 2018 07 27, Identifikacinis kodas 2018-12533 (atnaujinta 2018 08 30)

Kad matytumėte šį puslapį, jūs turite prisijungti prie sistemos.