Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas

Dėl Leidimų perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 07 18, Nr. 1T-68(1.12.E), TAR, 2018 07 18, Identifikacinis kodas 2018-12156

Kad matytumėte šį puslapį, jūs turite prisijungti prie sistemos.