Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas

Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo

2018 07 09, Nr. 1T-63(1.12.E), TAR, 2018 07 09, Identifikacinis kodas 2018-11665

Kad matytumėte šį puslapį, jūs turite prisijungti prie sistemos.