Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas

Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo

2008 11 12, Nr. 1T-71(1.12), Žin., 2008 11 25, Nr. 135-5298 (negalioja nuo 2018 05 25)

Kad matytumėte šį puslapį, jūs turite prisijungti prie sistemos.