LRV nutarimas

Dėl Įgaliojimų Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai suteikimo ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo

2001 09 25, Nr. 1156, Žin., 2001 09 28, Nr. 83-2890, įsigalioja 2001 10 01 (atnaujinta 2019 07 26)

Kad matytumėte šį puslapį, jūs turite prisijungti prie sistemos.