LRV nutarimas

Dėl Asmens duomenų valdytojų valstybės registro nuostatų ir duomenų valdytojų pranešimo apie asmens duomenų tvarkymą taisyklių patvirtinimo

2002 02 20, Nr. 262, Žin., 2002 02 27, Nr. 20-768

Kad matytumėte šį puslapį, jūs turite prisijungti prie sistemos.